Mot ökad självförsörjning!


Rimligt betalt till lantbrukarna är det första steget mot att bli självförsörjande skriver Henric Djerf, kandidat till kommunfullmäktige, i en insändare i Kristianstadsbladet 2022-03-29.

Konsumenterna är helt klart bereda att betala för den fina kvalitet, speciellt smakmässigt som svenska äpplen innebär. Och speciellt i Kristianstad kommun är det många som jobbar och försörjer sig inom fruktodlingen.


Många betalar det där extra för den låga användningen av bekämpningsmedel, som är ett faktum inom den svenska produktionen. Andra betalar det där extra för att gynna vår landsbygd och de arbetstillfällen som skapas.

Idag kostar svensk frukt cirka 40 kr/kg i en vanlig livsmedelsbutik. Samtidigt så går fruktodlarna på knäna och får ingen lönsamhet i sin verksamhet. Varför? Samtidigt som konsumenten betalar 40 kr/kg får en odlare bara 4-5 kr/kr. Nästa steg i kedjan är de odlare som idag har investerat i särskilda ULO-lager (Ultra low Oxygen) och paketerar och sorterar äpple, som får cirka 8 kr/kg. Det är odlarna som står för investeringskostnader av odlingar, klippning av träd, gallring, gödning, plockning, lagring, emballage och framför allt risken för dåliga skördar. Men ändå så har priset i odlarledet knapp stigit de senaste 30 åren.

Detta är möjligt eftersom det idag inte finns en fungerande marknad i Sverige. Under de senaste decennierna har grossisterna blivit färre men större. De stora butikskedjorna köper gemensamt in varorna genom sina egna grossister. Därför finns det bara ett fåtal grossister som odlarna kan sälja till. Dessa grossister vet om att odlarna måste sälja sina produkter och kan därmed utnyttja och pressa ner priserna. Vägrar odlaren att sälja så plockar man bara in mer utländska äpple.

Även om man investerat i fina lagerlokaler, måste man till sist sälja frukten. Grossisterna kan alltså mer eller mindre sätta priset själva. Samma kedjor kan sedan utnyttja välviljan hos svenska folket, som är bereda att betala ett bra pris för de mervärden som svenskproducerad frukt innebär.

Problemet med prissättningen mellan grossist och producent gäller för stora delar av, eller hela, lantbrukssektorn. Enligt mig är detta det stora hotet mot vår självförsörjning. Hade lantbrukarna fått ta del av en större del av vinsten på produkterna som produceras, hade man idag kanske klara den katastrofala ökningen som diesel och kvävepriserna står för.

Grundproblemet är de stora kedjornas monopolliknande marknad, och det sätt som man utnyttjar sin ställning på. Ska vi klara av att bli mer självförsörjande i Sverige måste vi börja diskutera hur vi ska få marknaden att fungera bättre. Annars kommer det svenska lantbruket försvinna i allt snabbare takt. Med dagens priser är det mer eller mindre omöjligt att satsa nytt på fruktodling, då ny plantering av fruktodling är mycket kostsamt. Svenska folket visar på att man är bered på att betala ett mervärde för svenska lantbruksprodukter. Men tyvärr så utnyttjas detta enbart av livsmedelskedjorna som utnyttjar lantbrukarna och får kunder att betala ett överpris.

Henric Djerf (C), kandidat kommunfullmäktige Kristianstad

Rimligt betalt till lantbrukarna