Kristianstads kommun ska vara redo när krisen kommer

I en tid av internationella oroligheter och klimat­katastrofer har skydd, säkerhet och beredskap kommit högt på den politiska dagordningen.

För oss i Centerpartiet ligger fokus på att beredskapsåt­gärder ska vara påtagliga och effektfulla. Några exempel är förstärkta skyddsvallar, säkerställd tillgång till rent vatten och beredskapslager för eventuella kriser.

Sverige har i grunden en god beredskap för att hantera olyckor och oförut­sedda händelser, men vid svåra kriser är det inte självklart att beredskapen är lika god. Vi har nyligen hanterat en pandemi och bekämpat svåra skogsbränder de senaste åren, med varierat resultat. Dagligen inträffar strömavbrott, ­vattenläckor och översvämningar någonstans i landet. Utöver detta har vi en allt mer hotfull omvärld.

Vi är nog många i det svenska samhället som skulle önska oss en betydligt bättre beredskap även för osannolika händelser, som vi ju vet ändå inträffar. Klimatrelaterade hot kommer säkerligen att bli fler och kanske också svårare att bekämpa. Här får vi inte stå handfallna! Centerpartiet kommer att verka för en kraftigt höjd beredskap för oväntade händelser och samhällskriser, bland annat genom att frivilligrörelserna ska aktiveras på ett mer vittomfattande sätt än i dag.

Det är nu beslutat om att civilförsvaret kommer att återuppbyggas och ­civil beredskap stärkas. Utöver de statliga förändringarna för att motverka såväl civila som militära hot går Centerpartiet i Kristianstad till val på att arbeta för att vår kommun också stärker sin beredskap. Kommunen ska innebära skydd och säkerhet för dess medborgare även under en svår kris. Vi vill ligga ett steg före och att kommunen ska tänka på det otänkbara, för Kristianstads kommuns bästa.

Kent Angergård (C)
Noah Englesson (C)
Gert Friberg (C)

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 4 juli -22