Staden behöver mer grönska – plantera fler träd på Stora Torg

Tack gode gud att vi har en normal svensk sommar, med ömsom regn och ömsom sol.

Jag avundas inte länder som Italien, Grekland och Spanien med värme uppemot 40 grader, främst i städer. Även våra städer i Sverige behöver bli mer anpassade för värme och bli mer gröna. Så att vi är förberedda de somrar även vi drabbas av orimlig hetta. Träd och annan grönska bidrar till att värmen sjunker, och stadsmiljön blir mer behaglig att vistas i.

Stora Torg mer grön

Kristianstads innerstad behöver mer träd och grönska. Stora Torg har en trädrad på dess södra sida, men inte på dess norra sida, här behöver planteras träd så att det blir mer naturlig skugga på torget. Även ytterligare en trädrad på den södra sidan så att den öppna torgytan blir fint inramad. Naturligtvis med parkbänkar under träden på båda sidor av torget.

Att Ikaros-fontänen är igång åtminstone under sommarsäsongen är viktigt, vattnet skapar en fin oas där man gärna vistas. De olika aktiviteterna som tidvis placeras på torget nära Ikaros är naturligtvis trevliga inslag på platsen.

Östra Storgatan

Det finns fler ytor där det behövs fler träd. Östra Storgatan mellan Stora Torg och Norra Kaserngatan behöver alléträd på liknande sätt som det är på Östra Storgatan mellan Stora Torg och Lilla Torg.

Genom att plocka bort några parkeringsfickor frigör man plats för träd. Med träd längs med denna sträcka kommer man att lyfta denna del av staden. Förslagsvis att man planterar träden i sicksack längs med gatan så att trädskuggan kommer på så stor yta av gatan som möjligt.

Fruktlundar

Något som också kan tillföra staden mervärde är fruktlundar. Det finns i flera andra stöder, bland annat i Kalmar och Göteborg. Det är ytor där man planterar fruktträd och bärbuskar vem som helst kan komma och plocka från. Ett sätt att göra staden mer vänlig och hållbar.

Exakt var i staden de kan vara kan diskuteras, men de skulle kunna finnas exempelvis på Gamlegården, Österäng, Charlottesborg och i Tivoliparken. Förutom att göra staden mer hållbar och med frukt för alla, bidrar träd och buskar till en svalare temperatur i dess närhet.

En hållbarare stad

Med mer grönska i staden sänker vi temperaturen och får ett behagligare klimat, på köpet får vi en stad man gärna vistas i och gillar – mer natur i staden!

Lena Holst (C)
Everöd

Debattartikeln införd i Kristianstadsbladet den 27 jui -23