dina barns bästa skola


Skolverksamheten är ett av kommunens viktigaste uppdrag och ska vara en plats där alla Malmös barn och unga lägger grunden för framtiden. Tyvärr ser inte situationen för många ut så idag, med negativa effekter för både barn och resten av Malmö. För många unga går nio år i grundskolan utan att få tillräckliga baskunskaper för att bli behöriga till gymnasiet. Många som påbörjar en gymnasieutbildning har svårt att fullgöra den och för många känner stress och oro. Det vill Centerpartiet ändra på och bidra till att Malmös skolor får de förutsättningar som behövs för att lyfta stadens unga.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

I Centerpartiets Malmö finns det förskoleplatser nära både hem och arbetsplats för att få ihop livspusslet. Malmö behöver ta tillvara på sin mångfald och erbjuda förskolor därefter. För vissa föräldrar passar en liten förskola bättre och för andra är det ur-och-skur profilen som lockar. Idag hotas förskolor med små barngrupper att stängas ner, Centerpartiet vill istället ta tillvara på dessa och deras möjlighet att utveckla sin verksamhet. Det är inte vem som driver skolan, pedagogisk inriktning eller storlek på uteyta som ska vara det viktigaste, utan förmågan att ta hand om stadens minsta medborgare på ett bra sätt.

Förutsättningarna för framgång för Malmös elever börjar med lärarna. Därför måste vi ge lärarna möjlighet att vara just lärare. Idag går allt för mycket av lärarnas arbetstid åt till administration. Centerpartiet vill istället att man utökar lärarnas planeringstid och minskar andelen administrativt arbete så att undervisningen är i fokus och det finns tid att ge eleverna det stöd de behöver.

Skolan är också ett instrument för jämlikhet. Skolan kan fånga upp de elever som riskerar att hamna snett och kan skapa goda förebilder för de barn som lever utan tydliga sådana. Centerpartiet vill se en större samverkan mellan skolan och civilsamhället för att fånga upp och få den experthjälp civilsamhället kan erbjuda. Funkisorganisationer som kan ge oss inblickar vi själva saknar, fritidsgårdar som vet hur man pratar med den som riskerar att hamna i kriminalitet och eldsjälar som varje dag arbetar mot antisemitism, sexism och rasism kan ge lärarna verktygen för hur man hanterar detta i klassrummet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.