FÖRETAGSSTADEN MALMÖ


Malmö har alla möjligheter för att bli Sveriges främsta företagsstad. En stor mångfald, en ung och arbetsför befolkning och ett läge i hjärtat av Öresund är goda förutsättningar för att fler ska kunna starta och driva företag. Centerpartiet kommer alltid att jobba för de som skapar jobb, med bättre förutsättningar, minskat regelkrångel och en tro på att kraften hos varje människa är vägen till framgång.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

I Centerpartiets Malmö är det lätt att starta och driva företag. Kommunen ska vara företagarnas bästa vän, en möjliggörare som förstår svårigheterna i att driva företag, och som kan lotsa företagen genom regelkrångel istället för att skapa hinder.

Stadens företagare är en nyckel till att få bukt med utanförskapet. Företagarna skapar arbetsmöjligheter för fler och bidrar till att fler barn får se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen. I Centerpartiets Malmö ser vi till att företagarnas pengar går till att anställa fler, och kostnaderna för tillstånd och avgifter ska minska. Centerpartiets Malmö visar tilltro till företagarna, och de företag som år efter år är prickfria ska känna kommunens tillit, samtidigt som krafttag sätts in mot illegala aktörer som bidrar till en osund konkurrens

Centerpartiets Malmö ska vara Öresunds innovativa motor, där fler och fler gröna företag och industrier väljer att etablera sig. Tillgången till arbetskraft i Malmö ska vara god. Med en attraktiva bostäder och spännande stadsliv dit människor vill flytta, i kombination med att rusta invånarna för arbetsmarknaden kan vi nå dit, och med en tydligare koppling mellan arbetsmarknad och utbildning ska alla malmöbor kunna lita på att stadens relation med företagen är så god att där finns ett jobb som väntar efter examen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.