Cykelväg Skillinge - Hammar

Då var det klubbat och klart - cykelvägen mellan Skillinge och Hammar byggs

Efter många turer har kommunfullmäktige beslutat att medfinansiera cykelvägen mellan Skillinge och Hammar. Ystad kommun har redan sagt ja till sin del. Och Region Skåne har beslutat att stå för eventuella fördyringar som ligger utanför nuvarande budget. 

Cykelvägen är en del av Sykustleden som går från Helsingborg till Simrishamn. 

Av trafiksäkerhetsskäl är det viktigt att flytta cyklister från kustvägen till en avgränsad cykelväg. Det finns olika uppfattningar om cykelvägen skall gå norr eller söder om kustvägen. Men övervägande delen av ledamöterna i kommunfullmäktige var överens om att det viktigaste är att cykelvägen byggs.

Varje dag som cyklister tvingas ut på kustvägen riskerar vi fler människors liv.

Centerpartiet har i en protokollsanteckning till beslutet betonat, hur viktigt det är att Trafikverket bygger denna cykelväg på ett miljö- och klimatsmart sätt där hänsyn tas till boende och näringsidkares synpunkter, inte minst jordbrukets.Relaterade nyheter