Motion om Lokalmässigt sammanhållen gymnasieskola i Simrishamn

Gymnasieskola

Se till att vi får en lokalmässigt sammanhållen gymnasieskola i centrala Simrishamn

Novagymnasiet måste bli en attraktivare arbetsplats och studieplats genom samlade och ändamålsenliga lokaler i centrala Simrishamn!

För att vi skall kunna behålla vår gymnasieskola i Simrishamn krävs krafttag. Och en bred överenskommelse att en gymnasieskola behövs i Simrishamn, för att kommunen skall kunna fortsätta växa och för att vi skall kunna säkra vårt kompetensbehov på längre sikt i Simrishamns kommun. 

Den nuvarande avgående rektorn för gymnasieskolan har fört fram till BUN att den nuvarande situationen är ohållbar och orsakar arbetsmiljöproblem. Det finns exempelvis ingen gemensam lokal vare sig för personal eller elever att samlas. Mellan lektioner får lärare och elever röra sig upp till 6-7 olika lokaler runt om i stan. Rektorn förde också fram att detta också skapar svårigheter att rekrytera nya lärare. 

Den kultur och entreprenörsanda som skapades när Nova Academy sattes upp 2013, finns inte längre enligt den avgående rektorn. Endast ett fåtal av lärarna som anställdes då finns kvar. Istället upplevs utspriddheten som ett problem. 

Vi behöver ha en gymnasieskola som lockar fler av våra egna ungdomar att studera vidare i Simrishamn. Som ser en framtid i Simrishamn. Och det är viktigt att lokalerna finns i de centrala delarna av Simrishamn. Erfarenheten från tidigare Österlengymnasiet har klart visat att ett centralt läge är avgörande för att attrahera sökande.

Det är också viktigt att bygga relationer med ungdomar som kommer till Simrishamn från andra kommuner för att studera. På så vis kan Simrishamn bli ett alternativ för framtida boende och arbete. Därför måste vi lägga kraft för att få sökande från våra grannkommuner, genom att erbjuda en attraktiv skola. 

Det kommer alltid att vara ungdomar från vår kommun som väljer att studera i andra kommuner, bland annat i Lund, Malmö och Ystad. Ibland samma program som vi själva erbjuder. Kommunen får betala för dessa elever, en summa som vi i dagsläget inte själva rår över. Det är upp till varje kommun att sätta prislappen, en kostnad som många gånger är dyrare än vår egen.

Skulle gymnasieskolan minska ytterligare på grund av minskad attraktivitet ökar kostnaderna för kommunen. Kommunen kommer att få betala för varje elev som väljer att studera i en annan kommun men samtidigt ha kvar ansvaret för alla ungdomar upp till 20 år, även de som väljer att inte pendla till en annan kommun. 

Med attraktivare lokaler kan också erfarenheten från andra mindre kommuner tas tillvara, som lyckas i sin rekrytering, bland annat genom att erbjuda attraktiva program (eller inriktningar i program) inom digitalisering, entreprenörskap och spelutveckling, förutom praktiska och högskoleförberedande program.

Centerpartiet föreslår KF besluta:

  • Att KF ställer sig bakom utvecklingen av en lokalmässigt sammanhållen gymnasieskola i centrala Simrishamn.
  • Att skyndsamt utreda möjligheterna för hur man kan samla gymnasieskolan i ändamålsenliga lokaler.
  • Att besluta om en tidsplan för denna process, så att de nya eller renoverade lokalerna kan tas i anspråk inom det snaraste.

Relaterade nyheter