Landsbygd

Strandskydd
HÄR VILL JAG LEVA - DET SKALL FUNGERA ATT LEVA I HELA KOMMUNEN GENOM HELA LIVET

Vi utvecklar hela Simrishamns kommun - staden och alla de 62 byarna

Simrishamns kommun delar vissa utmaningar med glesbygdskommuner, t.ex. brister i infrastruktur, vård och omsorg, svårigheter att attrahera yngre familjer att flytta till kommunen, en åldrande be- folkning, utmaningar för företagen att hitta rätt kompetens m.m.

Vi vill att kommunen växer - att fler väljer att bo i vår kommun, fler med olika bakgrund, kompetens och i olika åldrar

Vi ser över nuvarande regelverk kring kollektivtrafiken för att effektivisera användning och sam- ordning av regiontrafik, skolbussar och färdtjänst. Man ska kunna bo och arbeta i hela kommunen och då ska vara möjligt att ta sig mellan hem, jobb, skola, fritidsaktiviteter, vård m.m. på ett smidigt och miljövänligt sätt.Vi utvecklar den anropsstyrda trafiken för att bibehålla och öka möjligheterna att resa kollektivt, samtidigt som resandet sker effektivt och miljövänligt. ”Snurringen” uppdateras och blir mer flexibel. Detta för att bli en viktigare del i resandet i Simrishamn, både vad gäller vardagsresor och resor under lov och semestrar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.