Gruppmöte

Här diskuterar vi vår politik

27 maj kl. 18.30 är alla medlemmar och intresserade välkomna på gruppmöte, där vi bl. a. diskuterar de ärenden som kommer upp i styrelser och nämnder. Vi träffas i rådhuset. Om du ev. kommer lite senare så ring 0730-353 524, så kommer vi och öppnar.

Välkommen!