Permanenta psykiatriambulansen

Psykisk sjukdom och psykisk ohälsa är ständigt närvarande i vårt samhälle. Idag tar det alldeles för lång tid för att få hjälp. Det tycker vi är fel.

Som en viktig del i det arbetet att kunna hjälpa fler som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa pågår ett pilotprojekt med en psykiatriambulans - ibland kallad PAP, Prehospital Akut Psykiatri. Projektet har tillkommit efter ett förslag från Centerpartiet

Psykiatriambulansen är bemannad med en specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och en specialistsjuksköterska inom psykiatrisk sjukvård.

Efter uppföljning av projektet kan vi konstatera att det varit mycket positivt och rekommendationen är att projektet fortsätter och att diskussion om att permanenta psykiatriambulansen inleds.

Vi är mycket glada och stolta över psykiatriambulansen positiva utfall. För Centerpartiet är en nära vård i hela Skåne en självklarhet, oavsett vad det gäller. Ingen som mår dåligt förtjänar att lämnas ensam.