Psykisk ohälsa

Omkring hälften av alla sjukskrivningar i Sverige orsakas av psykisk ohälsa. Det är en tydlig signal som vi måste ta på största allvar. Med mer tillgänglig vård, en utbyggd elevhälsa och bättre företagshälsa kan vi göra stor skillnad.

Centerpartiet vill:

  • Att alla regioner ska erbjuda enkel tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi
  • Korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin
  • Återinföra skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder medarbetarna

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Snabbare insatser behövs för att möta den psykiska ohälsan

När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Trots den ökande psykiska ohälsan är tillgången till stöd för den som drabbats idag alldeles för dålig. Mer personal i primärvården är nödvändigt för att alla som behöver det ska få hjälp i tid.

Människor med lättare psykiska besvär behöver inte alltid träffa en specialist, utan kan bli hjälpta av enklare samtalsterapi. Då behövs en standardiserad och kvalitetssäkrad psykoterapiutbildning.

Inför iKBT, internetbaserad kognitiv beteendetearapi, i alla regioner

Vi vill att alla regioner ska erbjuda enkel tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT). Det skulle ge snabb hjälp till en stor del personer som har drabbats av lindrigare former av psykisk ohälsa.

Satsa på snabbt stöd till barn och unga som mår dåligt

Allt fler barn och unga mår dåligt. Vi vill korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin, genom att ge pengar till de regioner som kan erbjuda hjälp i tid.

Samtidigt vill vi göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. Vi tycker att elevhälsan ska byggas ut med fler kompetenser och vara tillgänglig digitalt som ett komplement till den fysiska närvaron i skolan.

Ge stöd till arbetsgivare som jobbar förebyggande

De bästa arbetsplatserna agerar förebyggande genom att ge medarbetare tillräcklig återhämtning. De ingriper tidigt med stöd och erbjuder en anpassad återgång till arbete. Dagens stöd till företagen som vill göra rätt är för smalt och kostnaderna för höga.

Skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare måste återinföras och rehabiliteringsstödet utvidgas. Vi vil också göra sjukskrivningen mer flexibel så fler kan återgå till arbete på prov utan att förlora sin sjukpenning.

Minska antalet självmord till följd av psykisk ohälsa

Omkring 1 400 personer begår självmord i Sverige varje år. Bland unga mellan 15 och 24 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Även män över 85 år är överrepresenterade.

Elevhälsan, sjukvården och äldreomsorgen behöver få kompetensen och verktygen som behövs för att oftare upptäcka självmordsrisker och bättre kunna förebygga självmord.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.