Centerpartiet lokalt

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan har ökat och fler människor har ångest, oro och andra psykiska besvär. Idag tar det ofta alldeles för lång tid att få hjälp. Det tycker vi är fel, särskilt när det gäller barn och unga. Där är det särskilt viktigt med snabb hjälp. Att ha en plats i samhället är viktigt och även om man har en psykisk sjukdom ska man kunna jobba och bidra utifrån sina förutsättningar. Vi vill att också människor som är psykiskt sjuka ska ha ett meningsfullt jobb att gå till.

Öka tillgången till stöd vid psykisk ohälsa

När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Trots den ökande psykiska ohälsan är tillgängligheten till stöd för den som drabbats idag alldeles för dålig. Kompetensbrist är en starkt bidragande orsak till varför inte tillräckligt många människor får den hjälp de behöver.

Människor med enklare psykiska besvär behöver inte alltid träffa en specialist, utan kan få hjälp av enklare samtalsstöd. Därför vill Centerpartiet se till att fler kan få kompetens att erbjuda samtalsstöd vid lättare psykiska besvär genom att det införs en kortare utbildning till samtalskonsulent. Det kan exempelvis handla om vårdpersonal som genom en kompletterande utbildning kan få rätt kompetens.

Barn och unga med psykisk ohälsa

Allt fler barn och unga mår dåligt. Samtidigt är det för få unga som får den hjälp de behöver. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är idag oacceptabelt långa. Få landsting klarar av att det nationella målet om att 90 procent av de barn och unga som söker vård få komma på sitt första besök inom 30 dagar.

Centerpartiet vill satsa på kortare köer inom BUP, genom att ge pengar till de landsting som kan erbjuda hjälp i tid. Samtidigt vill vi göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. För att det ska bli möjligt kan det, utöver kuratorer, finnas studiepedagoger som exempelvis har beteendevetarutbildning. Dessa kan både stötta eleverna i deras studier och vara ett samtalsstöd.

Minska antalet självmord

Omkring 1 400 personer begår självmord i Sverige varje år. Bland unga mellan 15 och 24 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Vi tycker att vården ska bli bättre på att upptäcka självmordsrisker och förebygga självmord. Det behövs bland annat bättre journaler, mer samverkan, metoder för att se vilka som ligger i riskzonen och fler förebyggande insatser.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....