Trelleborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Anderslöv – i dag, i morgon och i framtiden

Anderslöv – i dag, i morgon och i framtiden

Centerpartiets Tommy Bengtsson funderar kring planerna för Anderslöv – och kostnaderna för dem. Från Trelleborgs Allehanda 20/1 2018.

I samrådshandlingen om framtidens Trelleborg lyfts Anderslöv fram gällande invånarantal, sin småstadskaraktär och sitt serviceutbud.

Anderslöv skall växa med både förtätning av bostäder samt nya utbyggnadsområden. Orten kan utvecklas med 75–125 nya bostäder fram till 2028. På den gamla möbelfabrikens fastighet Thysells pågår arbete för att ta fram detaljplan för både bostäder och verksamheter. Här kan 165 nya bostäder rymmas samtidigt som verksamheterna kommer att bidra till en ny målpunkt i verksamheten.Vid kommunstyrelsen senaste sammanträde var ett av ärendena förhyrning av lokaler i Anderslöv som omfattade nybyggnation av bostäder samt inom befintlig byggnad – (tidigare möbelvaruhus) en utveckling och ombyggnad för samling av ett antal funktioner inom begreppet ”familjens hus”. Fastighetsägaren har erbjudit möjligheter till förhyrning av kommunala verksamheter inom familjens hus. Aktuella verksamheter är förskola, äldreomsorg, bibliotek, fritidsgård med mera. Målsättningen är att skapa en naturlig mötesplats för alla i Anderslöv oavsett ålder.    Servicenämnden har i sin beredning lyft fram samlokalisering inom en fastighet i Anderslövs tätort, en förskola för 90–125 barn med tillhörande administrativa ytor som personalrum, kontor etc. samt tillagningskök. Särskilt boende för äldre 40-50 platser samt yta för administration, personalutrymmen samt gemensamhetsutrymmen. Fritidsgård för fritidsverksamhet och bibliotek motsvarande befintligt bibliotek. Till sist och inte minst en familjecentral med en verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn.Denna förändring medför att den nuvarande verksamheten får säga upp sina nuvarande lokaler som blir tomställda och dessa är Hermelinen – äldreomsorg, Backens förskola, inhyrd paviljong inom Söderängens förskola, Orrens förskola samt Anderslövs bibliotek.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är viktigt att kommunledningen verkar för att Anderslöv som ort har en framtidsinriktad utveckling. I underlaget som går till fullmäktige så finns förslag på att man skall ha en förhyrning på 25 år och till en årlig kostnad på cirka 14 miljoner kronor exklusive moms och värme. Helheten för Anderslöv är viktig för framtiden och i underlaget finns ingen skrivning av möjligheterna till statliga lån/bidrag samt att någon dialog förts med det kommunala bostadsbolaget som kommer att få lokaler som är tomma. En dialog mellan fastighetsägaren, Trelleborgshem och kommunen kunde också medfört att blicken ytterligare höjts för Anderslöv. Kostnaden för outhyrda lokaler för Trelleborgshem skulle då bli en del i helhetskalkylen.Ett hyresavtal på 25 år är ett mycket långt hyreskontrakt och den föreslagna hyresnivån är hög i jämförelse med hyrorna i dagens verksamhet. Skulle inte ett förvärv av fastigheten vara ett alternativ? Detta projekt kan liksom tidigare projektet Herkules i vår kommun säljas vidare.Tommy Bengtsson (C)

Anderslöv skall växa med både förtätning av bostäder samt nya utbyggnadsområden. Orten kan utvecklas med 75–125 nya bostäder fram till 2028. På den gamla möbelfabrikens fastighet Thysells pågår arbete för att ta fram detaljplan för både bostäder och verksamheter. Här kan 165 nya bostäder rymmas samtidigt som verksamheterna kommer att bidra till en ny målpunkt i verksamheten.

Vid kommunstyrelsen senaste sammanträde var ett av ärendena förhyrning av lokaler i Anderslöv som omfattade nybyggnation av bostäder samt inom befintlig byggnad – (tidigare möbelvaruhus) en utveckling och ombyggnad för samling av ett antal funktioner inom begreppet ”familjens hus”. Fastighetsägaren har erbjudit möjligheter till förhyrning av kommunala verksamheter inom familjens hus. Aktuella verksamheter är förskola, äldreomsorg, bibliotek, fritidsgård med mera. Målsättningen är att skapa en naturlig mötesplats för alla i Anderslöv oavsett ålder.

 

 

ERBJUDANDE!

                Fri tillgång till allt på trelleborgsallehanda.se. Endast 1 krona första månaden.                         

 

 

Servicenämnden har i sin beredning lyft fram samlokalisering inom en fastighet i Anderslövs tätort, en förskola för 90–125 barn med tillhörande administrativa ytor som personalrum, kontor etc. samt tillagningskök. Särskilt boende för äldre 40-50 platser samt yta för administration, personalutrymmen samt gemensamhetsutrymmen. Fritidsgård för fritidsverksamhet och bibliotek motsvarande befintligt bibliotek. Till sist och inte minst en familjecentral med en verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn.

Denna förändring medför att den nuvarande verksamheten får säga upp sina nuvarande lokaler som blir tomställda och dessa är Hermelinen – äldreomsorg, Backens förskola, inhyrd paviljong inom Söderängens förskola, Orrens förskola samt Anderslövs bibliotek.

  •       

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är viktigt att kommunledningen verkar för att Anderslöv som ort har en framtidsinriktad utveckling. I underlaget som går till fullmäktige så finns förslag på att man skall ha en förhyrning på 25 år och till en årlig kostnad på cirka 14 miljoner kronor exklusive moms och värme. Helheten för Anderslöv är viktig för framtiden och i underlaget finns ingen skrivning av möjligheterna till statliga lån/bidrag samt att någon dialog förts med det kommunala bostadsbolaget som kommer att få lokaler som är tomma. En dialog mellan fastighetsägaren, Trelleborgshem och kommunen kunde också medfört att blicken ytterligare höjts för Anderslöv. Kostnaden för outhyrda lokaler för Trelleborgshem skulle då bli en del i helhetskalkylen.Ett hyresavtal på 25 år är ett mycket långt hyreskontrakt och den föreslagna hyresnivån är hög i jämförelse med hyrorna i dagens verksamhet. Skulle inte ett förvärv av fastigheten vara ett alternativ? Detta projekt kan liksom tidigare projektet Herkules i vår kommun säljas vidare. Tommy Bengtsson (C)