NOLLTOLERANS MOT MOBBNING!

Centerpartiet fokuserar på kommunens kärnuppgifter, för Trelleborgarnas bästa!

Fler kategorier av vuxna i skolan behövs. Förstärkt arbete med trygghet och studiero. En stark elevhälsa som kan möta den ökade psykiska ohälsan bland våra unga. För Centerpartiet är det viktigt med en nära och tillgänglig kommun.

Centerpartiet vill:
• Nolltolerans mot mobbning.

• Trygghet och studiero behöver förstärkas.

• Tryggare skolvägar.