UTÖKA BUSSTRAFIKEN I KOMMUNENS NORRA OCH ÖSTRA DELAR!

Utöka busstrafiken i kommunens norra och östra delar för landsbygdens bästa!

Att resa kollektivt ska vara attraktivt. Många delar samspelar i att det blir så – priset, tryggheten och tillgången till kollektiva färdmedel.

Genom att skapa trygga miljöer runt kollektivtrafiken minskar den faktiska och framför allt den upplevda otryggheten. Det skapar jämställda förhållanden att nyttja buss och tåg. Här måste stadsmiljöutvecklare och planeringsorgan hos regioner, kommuner och byggherrar arbeta mer med till exempel belysning och andra trygghetsskapande åtgärder.

Centerpartiet vill:
• Tryggare skolvägar. Väderskydd måste anordnas i högre grad vid
skolbusshållplatserna, satsning även på låsbara cykelställ vid dessa
hållplatser.

• Bättre bussförbindelser i kommunens norra och östra delar.