Trelleborg
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Rättviksmodellen skulle kunna lyfta Trelleborgs kommun

Rättviksmodellen skulle kunna lyfta Trelleborgs kommun

Tillväxt och tillsyn kallas Rättvik kommuns modell för en samsyn som har lett till en rad fördelar för kommunens arbete med företagen.

I korthet handlar det mer om dialog och att kommunens tjänstemän är mer rådgivande än myndighetsutövande för att kommunens företag skall göra rätt i stället för att för att inte bli korrigerad av gällande lagar och regler för kommunens tillsyn. Det är egentligen inte konstigt. Det är helt enkelt närodlad centerpolitik i praktiken.​​​​

Modellen skapar förståelse för företagarens situation hos kommunens tjänstemän och skapar förståelse för kommunens tillsynsuppdrag hos företagen. Det innebär också att inga tillsynsavgifter faktureras i förskott utan bara efter utfört arbete och för den tiden besöket tagit.

Rättviksmodellen bygger på ett starkt och långsiktigt politiskt ledarskap. Centerpartiet i Rättvik har i dag närmare var tredje väljare som röstar på Centerpartiet i det senaste valet och är kommunens största parti.​​​ Näringslivet tidigare bristande förtroende för kommunen har vänts genom dialoger som utmynnade i Rättviksmodellen och förtroendet mellan parterna förbättrades och numera arbetar man vidare för att tillväxten i kommunen skall öka genom att företagen skapar fler arbetstillfällen.​ ​​

Rättviksmodellen fick från början stöd av dåvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) som besökte Rättvik och fick ökade kunskaper om modellen. Statskontoret fick därefter uppdrag att anamma förhållningssättet om mer dialog och mindre myndighetsutövande. Rättvik har i dag Dalarnas bästa företagsklimat och modellen används mer och mer som ett föredöme.

Intresset bland kommunerna ökar och Gotland och Åre har visat intresse. Centern i Trelleborg kommer att arbeta för att införa Rättviksmodellen i vår kommun för att skapa en säkerhet i den kommunala organisationen så att tjänstemännen lägger kraften på att göra rätt och inte förlitar sig alltid på regelboken för att inte göra fel. Detta kommer säkert att göra utslag i Sveriges näringslivs årliga rankning av kommunens näringslivsklimat. Kommuner med bra näringslivsklimat har också bättre tillväxt och är bra för invånarna och för utvecklingen. Rättviksmodellen är ett exempel på närodlad centerpolitik och den behövs i vår kommun

Mats Sjöslätt

Centerpartiet Trelleborg