• / Nyheter
  • / Debattartikel: Skåne behöver inte bli större

Debattartikel: Skåne behöver inte bli större

Den statliga indelningskommittén klarade inte av att göra större regioner i vårt land.

Det verkar som denna fråga fortfarande lever när man gör ett försök med en ny geografisk indelning av statlig verksamhet. Denna indelningskommitté föreslår nu att en del av Sveriges statliga myndigheter ska få en gemensam regional indelning.

Tio myndigheter, däribland arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Migrationsverket och Trafikverket, föreslås nu delas in på ett enhetligt sätt i sex stora regioner. Förslaget på nya myndighetsorganisationer innebär att Skåne, Blekinge och Kronobergs län skulle bli någon av de sex regionerna. Syftet är att staten skall kunna samordna sin verksamhet bättre och det kan vara bra.

Det är dock tveksamt om man skall göra det genom geografiska gränser. Indelningskommitténs tidigare idéer kommer åter upp och de föreslår också en rad förändringar kring enskilda landstings och invånares möjligheter att ha synpunkter på denna omfattande förändring. I förslaget från kommittén har man åter en inriktning med ursprung från den tidigare föreslagna regionindelningen till de nuvarande hälso- och sjukvårdregionerna som upplevs som föråldrade i dag. Deras uppdrag har förändrats efter hand och särskilt under det senaste årtiondet. Den högspecialiserade vården som tidigare utfördes på universitetssjukhus bedrivs i dag på regionernas sjukhus eller till med i vissa fall på vårdcentraler och dess nivå. Vår högspecialiserade vård har i dag ett riksperspektiv och utförs bara på ett fåtal platser i landet.                                                                  

Dagens organisation är anpassad till dagens samhälle och invånarnas behov. Möjligheter finns att hantera de framtida utmaningar som kommer i vårt samhälle. Därför är det viktigt att den statliga myndighetsindelningen klart och tydligt avgränsas till att gälla statlig verksamhet. En omläggning måste också ta hänsyn till invånarnas inställning till större förändringar. Regionens framtid ligger i att ge bästa möjliga service till invånarna samt utveckling i och för regionen.

Förmågan för region Skåne kan vara att även i fortsättningen arbeta gränsöverskridande och skapa bra allianser och inte begränsa sitt arbeta inom de geografiska gränser som finns i indelningskommitténs idéer.

Samarbete kan användas i olika frågor som är gemensamma och behöver lösas som till exempel infrastrukturfrågor som kan beröra en hel landsdel av vårt land. Hälso- och sjukvårdsfrågorna i Skåne är något som fordrar vår uppmärksamhet och det känns som vi i första hand får arbeta för att få den mer framtidsinriktad. Region Skåne tillhör den region som har problem med vårdpersonalen och på vissa enheter känns förhållandena som ohållbara. Det verkar som indelningskommitténs betänkande är omodernt och en samhällsförändring utan demokratiskt inflytande kommer att sakna människornas acceptans.

Skribent: Tommy Bengtsson