Sjukhusen i Skåne bör ha en gemensam kö till operationer

Patienter som är beredda att åka till ett annat sjukhus som har plats och tid ska kunna göra det. Det skriver Annette Linander, Patrik Holmberg och Warda Fatih, Centerpartiet.

Kate Haeggström i Svalöv har en utsliten höft. Jag ligger mest på soffan och kan inte göra något, berättar hon för oss. Hennes läkare remitterade henne till ortopeden i Lund, som konstaterade att hon behöver opereras. Det ska göras i Trelleborg.

Men, undrar Kate Haeggström, kan jag inte få bli opererad i Hässleholm i stället, där kön är kortare? Icke. Eftersom hon undersöktes i Lund, ”tillhör” hon Lund. Och då ska operationerna ske i Trelleborg. Även om kön är längre där.

”Jag förstår inte” säger hon. ”Både Trelleborgs Lasarett och Hässleholms sjukhus tillhör ju Region Skåne. Varför kan man inte ha en gemensam kö till båda lasaretten? Om man är beredd att åka till ett annat sjukhus som har plats och tid, varför ska man då inte få göra det?”

Ja, varför inte?

Centerpartiet Skåne vill att patienter ska kunna ställa sig i en kö för operationer som går att göra på flera skånska sjukhus.

Centerpartiet gick på val med löften om en ökad tillgänglighet i vården. Det betyder att det måste bli lättare att få vård för den som behöver det och de långa köerna till operation måste minska.

I Allians för Skåne arbetar vi tillsammans med Liberalerna Moderaterna och KD dagligen för att korta sjukhusköerna.

Att göra så att det bara finns en gemensam kö till alla operationer som ska utföras vid sjukhus i Skåne kan vara ett steg på vägen.

Ett system med en gemensam kö har flera fördelar:

- Patienterna kan få snabbare vård.

- Patienterna kommer i fokus och inte de system sjukhusen har för att underlätta det egna arbetet.

- Sjukhusen kan avlasta varandra och få ett jämnare flöde av patienter.

Nu säger kanske någon: Vissa specialistoperationer kan bara genomföras på vissa sjukhus. Så är det. Men många andra operationer – till exempel den höftoperation som Kate Haeggström så väl behöver – kan utföras på flera sjukhus.

Vår förhoppning är att en gemensam kö gör vården mer effektiv, minskar lidande och gör så att människor snabbare kan komma igång igen istället för att vänta på operation. Dagens köer behöver samordnas utifrån patienternas behov, och inte utifrån var de bor. Den som har störst behov ska få vård först.

En gemensam kö gynnar helt enkelt patienterna.

Därför tar vi nu upp frågan och kommer framöver driva den med kraft.

Annette Linander

Patrik Holmberg

Warda Fatih