Nyhet från regionen: Möt Patrik Holmberg, ordförande för Sjukhusstyrelsen Kristianstad

Patrik Holmberg, 51 år från Trelleborg. Tillträdde vid årsskiftet som ordförande för Sjukhusstyrelsen Kristianstad.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
För ett decentraliserad beslutsfattande och Centerpartiet är ett parti som drev och fortsatt driver frågorna. För mig är det viktigt att mer makt kommer så nära medborgaren själv som möjligt. Ett bra exempel på detta decentraliserade beslutfattande är de nya sjukhusstyrelserna som införts i Region Skåne.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Jag ser med ödmjukhet på arbetet med att utveckla ett redan väl fungerande sjukhus. Tillsammans med medarbetarna och medborgarna ser jag nu fram emot att arbeta för att få till ett än bättre sjukhus. Det finns mycket som fungerar bra men det finns också utvecklingsområden och framtidsfrågor. En sådan framtidsfråga skulle kunna vara att bredda verksamheten åt västra Blekinge och utveckla hur vi kan arbeta framåt som ett gränssjukhus.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Som ordförande har jag ett inkluderande ledarskap där jag kommer försöka anstränga mig för att ha en inkluderande styrelse. Jag har under många år lett nämnder och jobbat lyckosamt med att skapa en god stämning. Den senaste nämnden som jag lett är samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun.

Regionalt har jag bland annat jobbat i en arbetsgrupp som arbetade fram dagens hälsoval när det etablerades och där man skapade en gemensam samsyn mellan många olika parter.

Dessutom kommer jag ha nytta av mina erfarenheter kring medborgardialog, då det är ett viktigt område att utveckla för den nya styrelsen.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Att få skåningarna än mer nöjda över den verksamhet som Region Skåne bedriver med en ökad tilltro och respekt för verksamheten. Digitaliseringen och teknikutvecklingen är också en stor utmaning för Region Skåne så att vi kan hänga med i utvecklingen.

Vilken fråga brinner du lite extra för - och varför?
Jag brinner lite extra för hållbarhetsarbete. Det handlar om både sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Bland annat att du ska kunna åka kollektivt från Verum om du jobbar i Kristianstad bättre än vad som går idag.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
Det skulle nog vara den med solbrillorna eftersom jag gillar att sola och bada utomlands.