Trygghetsarbetet får aldrig vila!

Vellingeposten nr.3 20mars

Det finns något som heter systematiskt kvalitetsarbete. Det är i grunden en etablerad metod för att såväl följa upp och åtgärda brister som att identifiera eventuell utvecklings- och förbättringspotential. I begreppet ryms också hur man som kommun prioriterar och effektiviserar verksamheter för att kontinuerligt maximera utkomsten av varje skattekrona.

Allt detta sysslar Vellinge framgångsrikt med, utbildningsnämnden inte minst. Det tycker Centerpartiet i Vellinge som så mycket annat är väldigt bra! Däremot vittnar våra rektorer gång efter annan om att en, som de kallar den, ökad budgetdiciplin är orsaken till många av deras svårknäckta problem. Det är helt enkelt svårt att få pengarna att räcka om man rycker i de halmstrå som finns för att få verksamheten att fungera. Kanske är det så att balansen mellan ambitionen att effektivisera och ivern att snåla in på resurser tappats vad gäller skolan i Vellinge och att det är därför vi placerar oss på en jumboplats i riket. Vi i Centerpartiet tror det. Det hade varit försvarbart, eller i alla fall fått sin förklaring, om pengarna inte fanns. Nu är det inte så; pengarna finns.

Vellinge kommun omsätter i runda slängar två miljarder. Det prognisticerade överskottet i förra årets budget på generösa femtio miljoner landade i verkligheten på över trehundra miljoner. Det är också bra, mycket bra. Stora överskott vittnar om en väl fungerande verksamhet. Men vi i Centerpartiet Vellinge tycker inte att man ska räkna hem överskott förrens verksamheten följaktigen ÄR väl fungerande.

Vi vill inte revolutioner eller sätta oss på tvären. Vi vill att vi ska lyssna på våra rektorer och vår skolpersonal och succesivt återställa skolans resurstilldelning till en för Vellinge värdig nivå. Det har vi utan ett öres förändring av skatten vi betalar gott och väl råd med och det förtjänar våra exceptionellt duktiga elever!

Om du håller med tycker vi att du ska lägga en röstsedel med en fyrklöver på urnan i September.

Anders Johansson (C)
Fil. mag/ Leg Lärare. Ledamot i utbildningsnämnden, Vellinge.

Sara Gröndahl
#5 kandidat på kommunlistan, Centerpartiet Vellinge