Tryggare för ungdomar och alla andra - mer personal och utökade öppettider på fritidsgårdarna

Vellingeposten nr.4 10 april 2022

Vårt sydvästraste hörn av Sverige är en bra kommun att bo i. Centerpartiet Vellinge vill att det också ska omfatta våra tonåringar och unga vuxna.

I SCBs medborgarundersökning får Vellinge kommun ett glädjande och positivt resultat, där Vellingeborna i nästan alla kategorier är nöjdare än riksgenomsnittet.

Hela 99% tycker att Vellinge kommun är en bra plats att bo på – fantastiska siffror även om svarsfrekvensen var låg. Men en fråga sticker ut negativt – bara 17% tycker att utbudet av fritidsgårdar och mötesplatser är bra. Kommunalrådet menar att det är förvånansvärt då utbud av bibliotek, sport- och fritidsverksamhet är omfattande och välbesökt, och att det kanske handlar om bristande marknadsföring eller att pandemin påverkat utbudet.

Centerpartiet Vellinge menar att det är att blunda för fakta – våra fritidsgårdar har de senaste åren varit styvmoderligt behandlade, alltför ofta tillfälligt stängda pga flytt, renovering, brand eller annat. Personalen i fritidsverksamheten arbetar med begränsade medel och skulle behöva mer resurser till personal under längre öppettider. Alla fyra fritidsgårdar stänger kl 23 på helgerna, en har helt stängt på lördagen. På röda dagar och lov är det ofta helt stängt istället för att utöka tiderna.

Privata initiativ för fler mötesplatser och generösare öppettider är positivt, men vi ser att det finns mer att göra.

Att ungdomarna hänger på byn, i både Vellinge, Höllviken och Skanör, är inte bra för någon, varken för ungdomarnas trygghet eller de närboende eller kvällsöppna butiker som störs och känns otrygga.

Centerpartiet Vellinge är positiva till trygghetsvärdarnas utökade mandat, men vill också se längre öppettider på fritidsgårdarna samt mer personal som fritidsledare och fältpersonal som självklart ska arbeta när ungdomarna är ute. Att bara klaga på att ungdomarna stör är att lämna dem i sticket.

Magdalena Nour
Ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Anders Johansson
Ledamot utbildningsnämnden och kommunfullmäktige