Kommunfullmäktige 25/4 - Årsredovisning 2021 - Magdalena nour

Magdalena Nour, gruppledare (C) anförande i KF 25/4 2022

År 2021 redovisas idag, och kommunstyrelsens ordförande har redan lyft fram många bra som åstadkommits. Mycket av allt det är jag också stolt och glad över – Vellinge fungerar bra och är en härlig och trygg plats på jorden, i en värld som skakar och mullrar på flera sätt.

Som så ofta har vi ett ekonomiskt överväldigande resultat att reflektera över. Nästan 300 miljoner kronor på sista raden, mot ett budgeterat plus på 55 miljoner. Är de inte bra att gå med plus då? Jo det är självklart väldigt bra att kommunen har en sund och stabil ekonomi, och vi vet alla att pandemin med alla sina baksidor rent ekonomiskt gynnat både Vellinge och många andra kommuner, samtidigt som vi av samma pandemi-skäl inte fullt ut haft möjlighet att genomföra all verksamhet. Utöver det har Vellinge tack vare både tur och skicklighet haft höga finansiella vinster 2021. Det är positivt.

Men vad gör vi då med vinsterna? En stor del av pengarna är redan öronmärkta för saker som är påbörjade och av olika skäl inte kunde slutföras under 2021. De finansiella vinsterna ska inte realiseras utan finns på banken för framtiden. Men en pott på hela 100 miljoner väljer moderaterna nu att lägga i själva bygget av de många skolorna vi behöver, samtidigt som vi i Centerpartiet får nej till att lägga en del av de pengarna, 35 miljoner, till skolledarna att använda i skolverksamheten, nu 2022. Kostnader för att bygga skolor som vi ska använda i 40-50 år eller mer, borde fördelas på kommande generationer, istället tar vi alltså en onödigt stor andel av den kostnaden nu idag. Vi hade kunnat använda en del till att ge dagens skolverksamhet ett välkommet tillskott för en mer likvärdig skola, en skola där alla elever får lyckas. Det har vi i Centerpartiet fått avslag på.

Med det sagt, gläds vi åt över att ha varit med och ta ansvar för utformningen av de nya skolorna i kommunen, där vikten av anpassningar till olika elevers behov tagits med, med fler mindre rum för att ge alla elever bästa förutsättningar för inlärning, med idrottshallar som passar både skolans lektioner och idrottslärarnas krav, och föreningar som använder dem på kvällar och helger, i Hököpinge, Höllviken, Skanör och nu Tångvallaskolan, både den tillfälliga på Skanörs vångar och den som ska ersätta den befintliga.

En sak vi i Centerpartiet är stolta över är att vi efter många om och men och arbete i en ointresserad motvind, till sist fick respons på lärares, föräldrars och elevers rop om hjälp, och att problemen med giftiga material på Tångvallaskolan till sist togs på allvar. Det satt långt inne, jag är glad att vi inte gav upp, och nu arbetar förvaltningen effektivt och målinriktat med att få de bästa lösningarna på plats för den tillfälliga skolan, och en hållbar byggplan för det nya området med skola, idrottshall, fotbollsplan, förskola och montessoriskola. Och jo, skaterampen är med i planerna.

Vi i Centerpartiet tar också ansvar för att trafiksäkerheten och tryggheten under året uppmärksammats och uppgraderats och att det efter hand byggs fler trygga övergångsställen och cykelbanor runt om i kommunen, runt skolor och runt de uppgraderade busshållplatserna. Vellinge resecentrum står klart, och t o m Trafikverket har låtit sig övertygas att förbättra den södergående hållplatsen vid Vellinge ängar. Vid Skanör Haga är jag stolt över att vi i C medverkat till att rädda en del av skogsremsan längs med Malmövägen och istället fått uppgraderat parkeringen rakt över vägen vid Ljungklockan. Med hänsyn till de ökade elevströmmarna till Skanörs Vångar de närmaste åren ser jag fram emot att cykelvägarna utvecklas även där och att det kanske t o m blir den cykelväg till stallen vid Höll som vi motionerat om. Många ungdomar, flickor, cyklar på de två vägarna, det är farligt, bilarna kör alldeles för fort. Det blev en kärlekstunnel till salamandrar under Halörsvägen, vi behöver en cykelbana uppe på vägen till stallet, för alla ungdomars, många flickor, skull. Det blev ju till sist en cykelväg till Lillhagens ridklubb, vi hoppas att den insikten om vikten av jämställda cykelbanor på fler håll också når igenom under 2022.

Vi tar ansvar för alla människors lika värde, rättigheter, möjligheter och skyldigheter och jag konstaterar att vi tillsammans under året som gått här i kommunfullmäktige stoppat motioner som vill kontrollera kvinnors och flickors klädsel i skolan, den gränsen har vi hållit tillsammans.

Vi tar ansvar för jämställdhet och vi arbetar för både hållbarhetskrav på leverantörer och krav på jämställdhet i upphandlingar – här saknas både insikt, kunskaper, men mer allvarligt, en vilja att ta sig an uppgifterna. Detta beskrev jag och andra Centerkvinnor i Sydsvenskan i lördags, och vi kommer att fortsätt arbeta för ett jämställt Vellinge.


Vi i Centerpartiet vill se en rimlig finansiering av kvinnojour och brottsofferjour - inget stolt ögonblick i höstas när moderaterna avslog en motion om detta. Vellinge kommun betalar även fortsättningsvis nålpengar för den här livsviktiga tjänsten till idéburna föreningar - i Trelleborg. En krona per invånare och år, alltså ungefär 37.000 kr. Det är skamligt.

Barnkonventionen som blev lag i jan 2020, ja senast i början av 2022 fick vi igen avslag på en motion om detta - fortfarande är inte alla tjänstemän utbildade och framförallt inte alla politiker - vilket syns i besluten. Ett parti, kommenterade motionen med om det ens var lagligt att tvinga på någon den kunskapen. Jag är stolt över att vi tar ansvar för utsatta människor – barn, kvinnor, brottsoffer och flyktingar.

Vi tar ansvar för demokratin och medborgarinflytande

2021 var också året som en naturvårdsförening samlade in närmare 4000 namnunderskrifter för en folkomröstning som hölls den 6 juni. Tillsammans med föreningen och några andra partier kampanjade vi intensivt för ett JA inför omröstningen. Som ni vet blev responsen överväldigande för att återskapa ett Naturum och en kommunal konsthall, vilket kommunledningen ignorerade, och tyvärr går det inte att backa det bandet. Istället har vi i Centerpartiet motionerat om ett naturcentrum i en ny byggnad vid lv4 /campingen och en kommunal konsthall på Näset.

Vad gäller området vid Strandbaden och den befintliga byggnaden är vi glada att byggnaden äntligen kan nå sin fulla potential som en del av en ny konferens- och spaanläggning, med ett nytt hotell som vi motionerat om i flera år, senast sommaren 2020 som en del av att få ekonomisk hållbarhet på Strandbaden, med Naturum och konsthall som ett naturligt centrum. Nu blev det inte så, men den nya anläggningen kommer att lyfta besöksnäringen till nya höjder och skapa flera hundra lokala arbetstillfällen och nya möjligheter för andra företagare, organisationer och föreningar i kommunen. Det är mycket bra.

Vi tar ansvar för klimatet

Vi har också motionerat om begränsningar av fossildrivna fordon i kommunen, för klimatets skull. Den här motionen är ännu efter åtta månader inte besvarad, så vi har hoppet kvar! Varför vänta till 2045, som är kommunens mål för när vi ska vara klimatneutrala, när vi kan göra skillnader idag? Modiga och både mer ekonomiska och miljömässigt hållbara beslut, steg med förslag om begränsningar för fossildrivna fordon redan nästa år, och tuffare krav på hållbarhet från leverantörer redan nu.

Vi har tagit ansvar för hela Vellinge under 2021

Till skillnad från att inte delta i beslut och att ständigt säga nej och stopp till utveckling istället för att se möjligheter - bara ställa sig vid sidan av är lätt, att ta ansvar även för svåra beslut är just det, svårt.

Vi har tillsammans med flera andra partier stoppat exploatering av Norra Ljunghusen, planen håller inte ihop på något sätt.

Vi beslutade oss efter noggranna övervägningar och mängder av informationstillfällen och samtal att bifalla Gläntan-projektet vid Kanalen i Höllviken och ser fram emot att se ett tryggare och mer levande område växa fram närmast kanalen, som blir en naturlig del av pärlbandet av bostäder, restauranger och infrastruktur längs med väg 100.

Vi står upp för förtätning – istället för att bygga i naturområden och på jordbruksmark måste vi i största möjliga mån förtäta på redan hårdgjord yta. Med en befolkningsprognos de närmaste 10 åren med 50% fler invånare över 80 år, och en stor förväntad inflyttning av barnfamiljer till de villor de äldre lämnar, måste vi styra nybyggnationer bättre.

  • Vi behöver bygga lägenheter som äldre kommuninvånare kan flytta till
  • I vårt remiss svar om programmet för framtida Bostadsförsörjning betonar vi behovet av fler hyreslägenheter, både mindre till unga och äldre, men också något större till ensamstående vuxna med barn. Det är en rättvisefråga för kvinnor, unga och andra som inte har kapital att köpa sig en bostad.

Vi tar ansvar för infrastrukturen

  • Toppen-området tryggare och mer logiskt för all trafik, bilar, cyklister, fotgängare och de som ska med kollektivtrafiken.
  • Vi är glada för de nya hållplatserna, som ska trafikeras av den nya Expressbussen, från Skanör till Vellinge och in i Malmö. Snygga, tryggare och med gott om plats för cyklar och bilar för pendlare som parkerar på hållplatsen. För här måste vi ändra vårt beteende.

Vi ser ingen poäng med en tredje fil på E6an, det nyttjar inget till - bättre flytta ankomsten av färjorna till Trelleborg, vara fler än en person i varje bil, och just det, ta bussen, eller när möjligt, cykla.

Att ta ansvar handlar också om medmänsklighet – att inte skryta om att ha bland de lägsta utgifterna för försörjningsstöd i hela Sverige – bra att det är lågt, men alla utgifter ska man inte vara ”bäst” på.

Ett ansvar vi även under 2021 efterfrågade från den politiska ledningen rör den påvra prestationen vad gäller de få kvotflyktingar som anvisas kommunen, drygt 55 personer per år, och det minimala engagemang som nu gäller de ukrainska flyktingarna. Har ni sett några ukrainska flaggor i kommunen efter den 24 februari? Nej inte jag heller. Jag ställde en fråga om detta, till kommunfullmäktige den 7 mars, som ställdes in av den politiska ledningen ”då det inte fanns några frågor att diskutera”. Senare ikväll får jag ett god dag yxskaft svar på min fråga om varför Vellinge kommun inte flaggar för Ukraina, och ett liknande irrelevant svar på varför en flyktingfamilj stod utan mat i julhelgen.

Allt ansvar läggs, som vanligt, vad gäller medmänsklighet och värdighet, på frivilligorganisationer, privatpersoner, kyrkan och volontärer.

Men kriget väntar inte. Vad gäller allt flyktingmottagande följer Moderaterna lagstiftningen, varken mer eller mindre, och det viktigaste är inte att räcka ut en hand utan att säkra att staten betalar. Det tycker vi i Centerpartiet är fel. Vi flyr inte ansvar, vi tar ansvar för människor som flyr.


Slutligen, för att runda av 2021, vill jag lyfta fram att det idag är 139 dagar kvar till valet:

  • Kom ihåg vad som hände med Naturum och konsthallen och respektlösheten kring folkomröstningen.
  • Kom ihåg att myndigheter som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i media säger att de känner sig lurade av Vellinge kommun.
  • Kom ihåg att moderaterna och SD inte vill utbilda oss förtroendevalda i barnkonventionen eller jämställd upphandling, eller säkra en rimlig finansiering för kvinnojour och brottsofferjour.
  • Kom ihåg att vår välskötta resursstarka kommun är sverigeledande på social export av människor på flykt, där vi t o m under året fick brev från en annan kommun som på ett diplomatiskt sätt bad oss sluta med att skicka vårt ansvar till dem.

Mycket fungerar bra i vår fina kommun, det ska vi alla vara stolta över. Det finns många kommuninvånare, tjänstepersoner och medarbetare som arbetar hårt för alla framgångar.

Men vi kan bättre, det vill jag be er komma ihåg om 139 dagar, när ni lägger er röst. Vi i Centerpartiet är en röst för framtidstro och frihet, social, ekonomisk miljö-mässig och klimatmässig hållbarhet, företagande och entreprenörskap, jämställdhet och mångfald, värdig vård och omsorg med hög kvalitet och noggranna upphandlingar med lika noggranna uppföljningar och ja en skola där alla elever får möjlighet att lyckas och skolledarna och lärarna får resurser att göra jobbet.

Vellinge är fantastiskt, invånarna är generösa, kloka och företagsamma – låt oss tillsammans göra Vellinge kommun ännu bättre. Tack.