Alla barn och ungdomar ska ges lika möjlighet att lyckas i skolan

Vellingeposten nr5. 1maj

I Vellinge kommun finns fem fristående grundskolor och nio kommunala. Förskolorna är mestadels fristående, 18 av 24. Nästan 40% av alla skolelever i Vellinge kommun går i en friskola. Gott så – olika pedagogiska inriktningar, kooperativ och mindre skolföretag som brinner för att ge barn och ungdomar en bra start i livet.

Vi i Centerpartiet Vellinge är stolta och glada över den höga standarden och fina resultat hos alla våra skolor i Vellinge, och vi står upp för valfriheten. Vi vill arbeta för en skola som är ännu bättre, för alla elever, med tillräckligt med resurser och en större tilltro till skolledares förmåga att just leda, men här handlar det om vinster i skolföretag. Vi vill inte förbjuda vinster – utan förhindra pengar att lämna verksamheten. Om fristående skolor drivs som svb, ett aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning, som kooperativ, stiftelse, idéburen förening eller andra former, spelar mindre roll. Blir det pengar över i verksamheten ska de återinvesteras.

Centerpartiet Vellinge vill att reglerna kring vinster i skolan revideras. Att driva skolföretag skiljer sig från andra företag som levererar till offentlig verksamhet då priset, skolpengen, redan är satt och följer barnen, lika för alla elever, oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola. Om kommunen ska köpa läromedel, datorer eller lokalvård är priset en rörlig faktor i upphandlingen, en av flera. Med skolpengen är det omvänt – priset är fastlagt, så det kan ekonomiskt löna sig att drastiskt sänka kvalitén för att tjäna mer pengar. Därför behöver vi tänka annorlunda med just skolpengen och fristående skolor.

Vad är då incitamentet att vara skolföretagare, om man inte får dela ut vinst? I min värld är man skolföretagare för att man vill göra något unikt för barn och ungdomar, få dem att växa, utbildas och utvecklas på bästa sätt. Det handlar om pedagogisk ideologi eller metod, inte om att tjäna pengar till utdelning till investerare.

Detta har inget med vänster och höger att göra, utan handlar om barns och ungdomars egenvärde och individuella rätt till en likvärdig skola utifrån Barnkonventionen. Det är en väldigt liberal utgångspunkt, som det förvånar mig att inte fler ser. Ett fokus på alla människors rätt att delta i samhället på lika villkor, oavsett var du är född, hur du fungerar som individ, med funktionshinder eller utan, och med en begåvning som ser olika ut och gör dig unik som människa.

Magdalena Nour,
Gruppledare Centerpartiet Vellinge