Värdig vård och omsorg

Vellingeposten nr.5 1maj

Om tio år kommer vi ha dubbelt så många Vellingebor som är över 80 år. Vi i Centerpartiet tycker det är hög tid att börja konkretisera debatten om vad det verkligen innebär.

Då tänker vi på att ta avstamp i det visionära arbetsdokumentet ”Framtidssäkrad Välfärd” som kommun tagit fram. Vi tror att digitalisering välfärdstjänster är ett måste för att klara denna utmaning, att kunna utveckla servicen och tryggheten för de äldre på ett hållbart sätt. Digitala välfärdstjänster håller på att införas i flertalet kommuner idag i olika omfattning och intensitet, så också i Vellinge. Det arbetet måste påskyndas. Vi vill samverka med andra kommuner för att spara tid och kostnader vid införande av digitala tjänster.

En del digitala tjänster är till för att skapa trygghet för de äldre, som nyckelfri hemtjänst och trygghetskamera i hemmet. Rätt använd digital teknik frigör personalresurser som då kan ägnas åt mer sociala aktiviteter och minska de äldres ensamhet. För är det något som kommer att bli allt svårare att hitta framåt är det just kvalificerad personal. Den vi har måste vi använda på bästa sätt. Våra äldre i Vellinge ska ha rätt till en värdig, valfri och individanpassad vård idag och imorgon.

Vi i Centerpartiet vill ha en vård och omsorg av god kvalitet precis när det behövs, för en tryggare vardag. Vi vill ha färre antal olika medarbetare hos en person som har hemtjänst än det är idag, vi ligger alldeles för högt. För att möjliggöra det måste det vara positivt att arbeta inom omsorgen. Vi måste värdera detta viktiga arbete högre, där de anställda ska känna att de utvecklas och får den vidareutbildning som de känner att de behöver. Då kanske de stannar längre på sin arbetsplats och är stolta över det arbete de utför.

En annan hjärtefråga för oss i Centerpartiet är kvalitén på de måltider våra äldre i Vellinge blir serverade. Vi vill att det serveras god, näringsrik och närodlad mat i ett trevligt sammanhang. För Vellinges bästa får vi inte ”tulla” på matkvaliteten eller trivseln. För att detta ska bli verklighet kräver vi att Vellinge kommun blir vassare kravställare vid upphandling av privata utförare. Ställer vi inte de rätta kraven är det omöjligt att genomföra kvalitativa kontroller av utförare och omöjligt att utveckla och säkra dagens och framtidens äldrevård i Vellinge.

Ottie Andersson,
kandidat på Centerpartiets kommunlista

Henrietta Hultén,
kandidat på Centerpartiets kommunlista