Jobb, företagande och hållbar tillväxt

Vellingeposten nr6 14maj

Arbetsmarknad, jobb och företags möjligheter att växa är också en lokalpolitisk fråga för Vellinge kommun, inte bara något som riksdagen och andra regioner och kommuner ska ta ansvar för. Det förvånar mig att politiker och andra aktörer i Vellinge kommun inte ser sambandet mellan välfungerande skolor, värdig vård och omsorg och en hållbar natur-, miljö- och klimatpolitik å ena sidan, och en hållbar samhällsekonomi med trygga jobb, välmående företag som kan och vill växa och bra kommunikation med våra grannar å andra sidan.

4 av 5 jobb skapas hos småföretagare och ett tryggt jobb är nyckeln till att vara en aktiv del i lokalsamhället. Därför behöver även vi i Vellinge vara med och skapa alla sorters jobb – alla kommuninvånare kan inte arbeta i Malmö, Lund eller Köpenhamn, även om många gör det. Kompetensförsörjning är en av de viktigaste framtidsfrågorna som det pratas alldeles för lite om. Vi behöver uppmuntra våra ungdomar att välja yrken de kan trivas i men som det också finns ett stort behov av framöver. De jobben finns i service, industri, skolan och vård och omsorg, på alla nivåer. Oavsett vilken karriär som våra ungdomar eller andra som av olika anledningar behöver byta karriär, väljer, måste vi som kommun uppmuntra och förenkla den resan. Det gör vi bokstavligt genom väl fungerande infrastruktur, inte bara för bilar, utan med cykel och kollektivtrafik. Det gör vi konkret genom att uppmuntra företagare att satsa på att växa i vår kommun, eller att göra nyetableringar, inom alla branscher. Vi gör det också genom att erbjuda kommuninvånarna och andra som vill bli det, bostäder i olika storlekar med olika boendeformer – fler hyreslägenheter är en viktig del av kommunens förmåga att attrahera arbetskraft utifrån och att möjliggöra för ungdomar och ensamstående föräldrar att bo kvar efter en separation.

Centerpartiet Vellinge verkar för en företagsam och attraktiv kommun, där vi är mer självförsörjande på arbetskraft för all närings- och serviceverksamhet vi behöver för att fungera och må bra. Därför har vi lagt förslag på fler hyreslägenheter, tagit beslut som ger fler arbetstillfällen och arbetar aktivt för en förbättrad infrastruktur genom beslut, motioner och initiativ.

Magdalena Nour
Gruppledare
För Centerpartiet Vellinge