En medmänskligare demensvård med individen i centrum

Vellingeposten nr.7 10juni

Om 10 år har Vellinge dubbelt så många invånare över 80 år. Det innebär ett markant ökat behov av specialiserad demensvård då risken att drabbas av kognitiv minnessvikt ökar med stigande ålder. Under det möte Vellinge demensförening bjöd in till i maj stod det klart att Vellinge kan bättre när det gäller personaltäthet, personalens utbildning och sociala aktiviteter för de boende.

Centerpartiet vill att Vellinge gör vassare upphandlingar och tätare och tydligare uppföljning av den demensvård som lagts ut på privata aktörer. Vi vill att all vårdpersonal utbildas i Demens ABC för att på ett tidigt stadium fånga upp tecken på demens. Vi vill att Vellinge kommun ansluter sig till Svedem, Svenska Registret för kognitiva sjukdomar/demens. Att jämföra med resten av Sverige är ett värdefullt sätt att mäta vår kvalitetsnivå

Det är ovärdigt och respektlöst att de som levt ett långt liv i vår fina kommun och nu blivit svaga och sköra ska hamna på ett boende som misslyckas med att ge dem god vård, en trivsam och trygg vardag och inte minst god och näringsrik mat.

Centerpartiet vill att anställda ska trivas, ha den kompetens de behöver och känna att deras viktiga arbete är uppskattat och rätt värderat. Centerpartiet vill ha ett ledarskap i världsklass. Vi önskar engagerade chefer som både lyssnar på de anställda och har de boendes bästa framför ögonen.

Det behövs nya arbetssätt med digital teknik för en effektivare och tryggare vård. Vi välkomnar arbetet med nyckelfri hemtjänst som ger mer trygghet för vårdtagaren. En digital nyckel laddas med rätt behörighet för varje arbetspass. Hjälpen kommer snabbare när någon larmar eftersom närmsta personal kan komma direkt, utan att behöva hämta rätt metallnyckel.

Det ska vara tryggt och njutbart att bli äldre i Vellinge kommun. Hjälp oss att göra vår vision till verklighet - lägg din röst på Centerpartiet i höstens kommunalval i Vellinge kommun!

För Centerpartiet Vellinge
Ottie Andersson,
ledamot i Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktigekandidat #6

Henrietta Hultén,
representant Seniornätverket Skåne
Kommunfullmäktigekandidat #9