ETT MEDMÄNSKLIGARE VELLINGE

Vellingeposten nr.8 3 juli

Än en gång jublar de styrande Moderaterna över att Vellinge kommun har lägst försörjningsstöd i Sverige, mätt i kostnad per invånare. Och raljerar över att Malmö har en mycket högre kostnad. Kommunalrådet noterar att kommuner ”måhända” har olika förutsättningar men att arbetssätt och förhållningssätt spelar stor roll. Det är en cynisk inställning till utsatta människor i behov av stöd och hjälp. Precis som att allt går att lösa bara en pressar folk tillräckligt hårt. Vår förvaltning gör ett utmärkt arbete med de arbetssökande vi har och Malmö stad kunde sannolikt lära en hel del av Vellinges arbetssätt. Men med det sagt, det finns många tydliga anledningar till att det ser ut som det gör.

Många av Vellinges invånare har hög utbildning, höga inkomster och ett solitt skyddsnät, vilket är mycket positivt. Vellinge har också sedan över 30 år en politik som går ut på att skjuta ifrån sig ansvar för den som behöver stöd och hjälp. Vellinge är en av de moderata kommuner som av SKR och regeringen pekas ut som ansvariga för den ”sociala export” som bl a innebär att nynlända kvotflyktingar förmås lämna kommunen efter 24 månader. Då tar den statliga ersättningen slut och kommunen riskerar att få betala försörjningsstöd. Förra året fick kommunstyrelsen ta emot ett brev från Hultsfreds kommun som bad Vellinge kommun sluta skicka flyktingar till tomma lägenheter i deras kommun. Med telefonnummer till socialtjänsten i fickan. Men det stannar inte där, Vellinge exporterar de facto alla möjliga personer som söker bostad, då vi har få billiga bostäder. Unga med låg inkomst, nyseparerade föräldrar med barn, socialt utsatta, listan kan göras lång. Kanske beror Malmös, och andra kommuners, högre siffror för försörjningsstöd delvis på att de tar emot Vellinges ”export”? Vissa grenar ska man inte vara bäst i, det tyder mer på att det tröskeln för stöd är på tok för hög.

De styrande Moderaterna tar ingen hänsyn till om barn på flykt eller efter en skilsmässa måste byta bostad, kommun, skola och vänner. Många nyanlända får jobb här, men hittar ingen bostad att hyra. Det vill vi ändra på, vilket vi klargjort i vår kommentar till remiss till Bostadsförsörjningsprogrammet.

Den politiska viljan till ett medmänskligare samhälle finns inte hos Vellingemoderaterna. Det beklagar vi i Centerpartiet Vellinge.

För Centerpartiet Vellinge
Magdalena Nour