Kvinnor ska inte låsas in i destruktiva relationer

Fyra av tio kvinnor uppger att de inte skulle ha råd att skilja sig. Ekonomi ska aldrig vara ett hinder att lämna en relation, men i de fall då det förekommer våld blir det särskilt allvarligt. Kvinnor får inte låsas in i destruktiva relationer!

Vi Centerkvinnor vill stärka kvinnors ekonomiska frihet. Det innebär att ha en egen försörjning och kunna ta egna beslut över sitt liv. Det betyder att alla relationer och äktenskap, ska vara byggda på frivillighet. Ibland är ekonomin ett skäl till att inte kunna lämna en relation och kvinnor blir särskilt utsatta, eftersom kvinnor i snitt tjänar mindre pengar än män.

För den som lever i en psykisk eller fysiskt våldsam relation kan möjligheten att lämna vara livsavgörande – samtidigt som drömmen om ekonomisk frihet en utopi. Bland det farligaste en kvinna kan göra är att lämna en våldsam relation – då måste samhället finnas där.

Därför vill Centerkvinnorna utreda ett offentligt frigörelsestöd. Frigörelsestödet kan ge ett startkapital för ett nytt liv för kvinnor i våldsamma relationer som inte själva har ekonomiska möjligheter att lämna relationen.

Det är en av flera åtgärder som behövs för att vi ska kunna ha ett starkt samhälle som står på de utsattas sida, och som bekämpar mäns våld mot kvinnor.

Regionkandidater i Skåne
Birte Sandberg, Tomelilla
Ulrika Axelsson, Sjöbo
Anna Ling, Gärsnäs
Magdalena Nour, Vellinge
Camilla Osterman, Blentarp