KANDIDATPRESENTATION - ANDERS JOHANSSON

Kommunfullmäktigekandidat #2 - Anders Johansson

Jag är född och uppväxt i Malmö och på somrarna i sommarstugan på Länsmansvägen i Höllviken fram till dess jag och min familj flyttade hit permanent 2002. Jag minns saluhallen, Tage Nilsson och Thure P. Jag svirade på Knut och Knopp och badade från Hanssons brygga. Mycket har förändrats men mycket är sig likt. Förändring, förädling och tillväxt är bra och det är med glädje jag bevittnar densamma och med spänning jag blickar fram emot kommande dito.

Vi kommuninvånare bär ett gemensamt ansvar för att förändring är synonymt med förbättring och med detta följer ett ansvar. Ett ansvar att se till att varje politiskt beslut föregås av en ambition att gynna alla och att ingen lämnas bakom, så tror jag man bygger ett starkt och tryggt samhälle. Vi bär också ett ansvar för att bevara den miljö vi så ofta stoltserar med och stortrivs i och att vår kommun samtidigt är välkomnande och attraktiv för nya invånare och företag. Inte minst ska allt ske med en respekt för våra skattepengar och att de hanteras varsamt.

Jag sitter i kommunfullmäktige, utbildningsnämndens arbetsutskott och i utbildningsnämnden. Som lärare i grundskola och gymnasium har jag ett unikt perspektiv som jag gärna tar med mig på nämndsmötena. Utbildningsnämnden är en väldigt trevlig nämnd att sitta i med ett gott och respektfullt samtalsklimat. Som oppositionspolitiker kan jag konstatera att vi är eniga med majoritetsstyret i mycket men det råder även enighet kring vad vi är oeniga om. Jag är till exempel uppriktigt glad för att vi fått gehör för NPF-säkrande åtgärder i befintliga och nya skolor. Något som annars hamnat mellan stolarna. Ekonomin är däremot en stötesten. Det är ingen hemlighet att resurserna till skolan i Vellinge nästan är minst i landet. Om jag får fortsatt förtroende kommer jag nästkommande mandatperiod fortsätta arbeta för att nå i alla fall genomsnittet för resurser till läromedel, öka lärartätheten och fler vuxna i klassrummet till exempel. Det har vi råd till.