Minska bilköerna i Vellinge

Vi befinner oss mitt i högsäsong för sol, bad, Falsterbo Horse Show, andra event och sommargäster. Under några veckor varje år vill tusentals människor besöka Falsterbonäset och njuta av hästtävlingar och av vår unika miljö. Det skapar en fantastisk stämning och ger bra klirr i kassan hos både kommunen och våra näringsidkare.

Det finns dock ett problem som kastar en mörk skugga över paradiset - bilköer. Under hästtävlingarna och baddagar bildas långa köer från Vellinge och ända ner till Skanör och Falsterbo.

Bilköer skapar olägenheter för de trafikanter som drabbas men också för boende som inte kan röra sig fritt runt om i samhället under denna tid. Dessutom bidrar det till onödigt hög bränsleförbrukning, större miljöbelastning, stort slitage på bilar och vägar samt att risken för olyckor ökar och kostar därigenom stora belopp för bilister och samhälle.

Vi i Centerpartiet Vellinge vill arbeta för att minska köerna under sommaren genom konkreta åtgärder, både med teknik, morot och piska:

  • Få bort den stora flaskhals som uppstår vid broöppningarna i kanalen. Dessa är på tok för många under högsäsong. Här vill vi arbeta vidare med att få till en lösning tillsammans med Sjöfartsverket så att bron inte öppnar när det är högtryck på väg 100, utan att för den skull skrämma bort båtarna.
  • Vi vill ordna med sommarparkering i Höllviken/Vellinge dit man hänvisar besökare och därifrån erbjuda ”badbussar” ner till Näset. Bussarna får passande hållplatser nära alla stränder och stadskärnor. Liknande lösning kan göras för hästtävlingarna för att undvika trafikstockning. Besökare kan också hänvisas till parkeringar vid befintliga busstationer vid Vellinge ängar, Östra Halörsvägen eller Skanör Haga. Därifrån går ”badbuss” eller det så populära Gåsatgåget.
  • Vi vill göra fördelarna med att välja bussen framför bilen tydligare och höja p-avgiften vid stränderna mellan kl 9-16 efter den första gratistimmen så att det blir förmånligare att ta bussen. En avgift i storleksordningen 250 kr gör att det blir betydligt billigare med buss.

Sara Gröndal,
#4 på kommunlistan Vellinge

Magdalena Nour,
#1 på kommunlistan Vellinge