MAGDALENA NOUR - VI SOM KOMMUN MÅSTE HJÄLPA DE UNGA ATT VÄXA

Sambandet mellan välfungerande skolor, värdig vård och omsorg och en hållbar natur-, miljö- och klimatpolitik å ena sidan, och en hållbar samhällsekonomi med trygga jobb och välmående företag å andra sidan, är tydlig för Centerpartiet Vellinge.

Jobbtillfällen och företags möjligheter att växa är en lokalpolitisk fråga. Fyra av fem jobb skapas hos småföretagare och ett jobb är nyckeln till trygghet. Därför behöver Vellinge vara med och skapa alla sorters jobb. Kompetensförsörjning är en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Vi ska uppmuntra våra ungdomar att välja yrken de kan trivas i men som det också finns ett stort behov av. Oavsett vilken karriär som ungdomar eller andra väljer, måste vi som kommun förenkla den resan.

Det gör vi genom en väl fungerande infrastruktur för bilar, cykel och kollektivtrafik. Det gör vi genom att stötta företagare i att satsa på att växa i vår kommun, inom alla branscher. Vi gör det genom att erbjuda kommuninvånare bostäder i olika storlekar med olika boendeformer. Inte minst gör vi det genom att säkra en trygg och inspirerande skolgång för alla våra barn och ungdomar så att de kan utvecklas till hela och trygga vuxna.

Centerpartiet Vellinge verkar för en företagsam och attraktiv kommun som är mer självförsörjande på arbetskraft. Därför har vi lagt förslag på fler hyreslägenheter, tagit beslut som ger fler arbetstillfällen och arbetar aktivt för en förbättrad infrastruktur genom beslut, motioner och initiativ.

Därför vill vi också se mer resurser, högre lärartäthet, mer läromedel och fler vuxna i skolan. Vellinge kan bättre.

Magdalena Nour, för Centerpartiet Vellinge
ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige