POPULISM, RASISM OCH FAKTARESISTENS

Debattartikel

De senaste dagarna har det varit många utspel kring barn. Någonstans kan det finnas goda intentioner i den här blåbruna röran, men som alla vet: Vägen till helvetet är kantad av just goda intentioner.

Att språktesta 2-åringar som inte går i förskolan under hot av omhändertagande, var ska man börja? Har du träffat en 2-åring? Alla barn är olika och utvecklas olika fort. Att det skulle vara gynnsamt för språkutveckling om fler barn från icke-svenskspråkiga miljöer gick i förskolan, ja absolut. Men tvång grundat på postnummer – var tog liberalismen och individens fri- och rättigheter vägen?

Att snabbtesta 5-åringar för ADHD, igen utifrån postnummer, varför? Och hur? ADHD är inget som kan testas snabbt. Vi har långa köer till BUP för barn som faktiskt behöver bli utredda. Varför ska de vänta ännu längre? Potentiellt gängkriminella 5-åringar ska screenas, ”botas” med medicinering (som är komplex, ADHD-medicin är inte ett vaccin och så blir en ”normtypisk”) – var tog konservatismen, respekt för vetenskapen och värnandet av familjen och barnen vägen?

Att straffa 9-åringar genom ”förminskande skamfull” samhällstjänst. Motbjudande på så många sätt. Vi är många som försöker skapa förutsättningar för barn att byggas upp, att bli trygga, robusta vuxna och utvecklas till hela människor och goda medborgare. Högerpopulisterna släpper alla spärrar, givetvis gäller detta bara ”andras” ungar, inte ”våra” barn. I ett och samma utspel lyckas de få in destruktiv pennalism, rasism, förminskade av viktiga jobb som städning och visa hur de systematiskt vill förnedra individer. Vart tog barnkonventionen och rättsstaten vägen?

Håll gränsen mot populism, rasism och faktaresistens, Lägg en röst på Centerpartiet, för en liberal borgerlig politik som säkrar alla svenskars lika fri- och rättigheter, för Sveriges bästa.

Magdalena Nour,
för Centerpartiet Vellinge