MAGDALENA NOUR (C)

VELLINGEPOSTEN

Centerpartiet arbetar för ett medmänskligt och demokratiskt Vellinge
Vi vill ge kraft åt varje människa och ser potential när andra ser problem. Vi ser nya gröna jobb när andra ser tillväxt som ett miljöhot. Vi skapar trygghet och samarbete när andra sprider oro. För ett bättre Vellinge krävs hjärta och hjärna. Vi arbetar för ett jämställt och innovativt näringsliv, en skola där alla kan lyckas och värdig vård. Vi vill öka väljarnas inflytande och bryta maktmonopolet.

För våra ungas bästa ska alla ha möjlighet att lyckas i skolan.
Vellinge ligger nästan lägst i Sverige med resurser till undervisning, Vellinge kan bättre! Vi ska har en förstärkt och tillgänglg elevhälsa, där tidiga åtgärder kan sättas in. Våra duktiga och nyfikna pedagoger ska ha rika möjligheter till vidareutbildning. Vi vill att kulturskolan öppnar för fler unga och att deltagaravgifterna sänks.

Värdig vård för våra äldres bästa
Vi ska få vad vi betalar för genom vassare upphandling och uppföljning: personaltäthet, näringsrik mat och önskade aktiviteter. Vi behöver schyssta arbetsplatser med låg personalomsättning och goda möjligheter till kompetensutveckling.

Bevare och utveckla med varsamhet för Vellinges bästa
För att klara hoten mot vår miljö och vårt klimat krävs hårt arbete - även av oss i Vellinge. Vi vill att nybyggnation görs på redan hårdgjord mark och vill bygga genom att förtäta. Det ska vara möjligt för fler att bo i Vellinge kommun även om livet förändras. Därför vill vi ha fler hyreslägenheter, både mindre och större.