MITT BARN HAR PROBLEM I SKOLAN

INSÄNDARE

Mitt barn har problem i skolan. En sådan enkel mening men så svår att uttala. Vi känner skuld, otillräcklighet, frustration och kanske skam inför orden. Skuld för att vi kanske gjort något fel. Otillräcklighet för att vi inte vet var de rätta verktygen finns. Frustration över att ingenting händer och kanske en skam över att behöva söka hjälp eller en över en känsla av misslyckande. Ett är säkert: Du är inte ensam. Och såhär ska det inte vara. Detta ska vi ändra på!

Vi ska se till att elevhälsoteam och personal med rätt kompetenser är mycket snabbare på plats, fördelar och lyfter ansvaret från läraren, tar fram handlingsplaner och aktivt slussar vidare och följer upp när det behövs.

Vi som föräldrar måste snabbare och i större utsträckning få stöd, hjälp och information som syftar till att bygga förtroende, trygghet i situationen och hjälper till att avstigmatisera en eventuell diagnos och/ eller särskilda åtgärder.

Vi måste också se till att pedagogerna får rätt verktyg i form av fortbildning, tid och möjlighet att sätta sig in i hur man upptäcker problem i tid och lära sig hur man uppmärksammar och vidareförmedlar dem på rätt sätt.

Varje litet steg på vägen mot en lösning kan idag ta år att komma fram till. Detta påverkar inte bara oss och vårt barn utan naturligtvis även pedagoger, övrig personal och inte minst klasskompisarna. Vi vet att om vi får med oss ALLA elever från start kommer det också bli mycket bättre för just ALLA elever!

Du ska inte bära någon skam, frustration eller skuld. Det ska inte heller läraren, kuratorn eller någon annan göra. Vi ska istället tillsammans se till att Vellinges skolor på riktigt blir en plats för alla. Detta kräver vilja och kostar pengar. Man ska ha med sig att väldigt mycket är väldigt bra i Vellinges skolor. Vi ska inte riva ner och bygga upp. Vi ska bara skruva på rätt knappar och i rätt riktning.

Om vi i Centerpartiet får ditt förtroende i kommunvalet så lovar vi att vara er röst i skolfrågorna och göra allt som står i vår makt att leta upp och skruva på rätt knappar för en trygg, inkluderande och tolerant skolmiljö där rätt saker händer i rätt tid.

Anders Johansson
Leg. Lärare och förälder,
#2 Centerpartiet i Vellinge

Sara Gröndahl,
NPF-förälder
#4 Centerpartiet i Vellinge