JÄMNSTÄLLT FÖRETAGANDE ÄR EN DEMOKRATIFRÅGA

Vellingeposten nr.11

Fyra av fem jobb skapas i småföretag och Vellinge kommun är full av kreativa och kompetenta människor som driver olika sorters bolag och för dem är vi i Centerpartiet Vellinge en röst i politiken.

Knappt en tredjedel av de nya företagen i Sverige 2020 startades av kvinnor som åtnjuter en procent av allt riskkapital. Kvinnorna i Vellinge kommun har högst medelinkomst i Sverige, men skillnaden i inkomst mot männen är hela 36%.

Jämställt företagande är en demokratifråga. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att försörja sig och att driva sina idéer i alla branscher. Det kräver tillgång till riskkapital, som ofta fördelas i snäva kretsar. De kretsarna måste öppnas upp!

Ett jämställt ägande är en del av lika möjligheter för företagande. I Vellinge behövs till exempel en större tillgänglighet på mindre och billigare boende, så att kvinnor som separerar har möjlighet att bo kvar och fokusera på sitt företagande.

För oss som njuter av vår fina kommuns breda utbud hemmavid, för att välkomna besökare och för alla entreprenörer som utvecklar sina produkter, tjänster och samarbete för hållbart företagande är destinationsutveckling ett A och ett O.

Besöksnäringen i sydvästra Skåne samarbetar på flera sätt för sin egen och allas vår skull, för att stödja, marknadsföra och utveckla samarbetet och för att få ekonomisk hållbarhet i sina verksamheter, året om. Vi i Centerpartiet Vellinge vill att kommunen fortsatt stödjer en hållbar destinationsutveckling och fortsätter att lyssna in vad företagarna behöver för att infrastruktur som trafiklösningar, sophämtning och tillstånd ska fungera. För alla invånares bästa och för Vellinges bästa.

Skänk detta en tanke vid valurnan.

Jeanette Holmgren Sällström,
#3 kommunlistan 2022 Centerpartiet Vellinge

Sara Gröndahl,
#4 på kommunlistan och egen företagare