VALET ÄR ÖVER MEN KAMPEN FORTSÄTTER

Valet är till ända och valdebatten har tystnat. Men det finns ingen tid att luta sig tillbaka, Centerkvinnorna fortsätter kampen för ett mer jämställt samhälle. Mäns våld mot kvinnor tar inte paus.

År 2021 anmäldes 29 527 fall av misshandel av kvinnor till polisen. Av dessa begicks 81 procent av en närstående eller bekant gärningsman. Det kan vara förknippat med livsfara för kvinnor som försöker lämna destruktiva och våldsamma relationer. Så kan vi inte ha det.

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta med killars våld mot tjejer. För att bryta skeva könsnormer och maktstrukturer behöver vi påbörja det förebyggande arbetet mot våld redan i grundskolan. Även om den nya läroplanen slår fast att alla lärare ansvarar för att, inom ramen för sin undervisning, samtala med unga om jämställdhet, samtycke och porrens skadeverkningar är det inte tillräckligt.

Centerkvinnorna vill att sex- och relationsundervisning blir ett eget obligatoriskt ämne. Vi vill även utöka stödet i skolan genom att öka kunskapen och ge verktyg till skolpersonal och elevhälsa om våld i unga relationer för att bryta våldsspiraler tidigt.

Men vi behöver också öka kunskapen om våld i nära relation genom hela rättskedjan. Centerkvinnorna kräver ett nationellt kunskapslyft inom polisen så att brotten prioriteras högre och att domare, åklagare och nämndemän utbildas i att hantera den som har blivit utsatt. Ingen kvinna ska exempelvis bli misstrodd eller bemötas med förutfattade meningar om hur hon borde ha agerat vid våld eller våldtäkt.

Vi vet också att kvinnan som har levt i en våldsam relation ofta är den som tvingas flytta, leva med skyddad identitet och hålla sig gömd. Så ska det inte vara. Utgångspunkten ska vara att begränsa förövarens frihet, inte tvärtom.

Valrörelsen må vara över, men vår kamp för jämställdhet fortsätter. Varje dag.


För Centerpartiet Vellinges kommunfullmäktigegrupp
Magdalena Nour
Jeanette Sällström
Sara Gröndahl