NU BEHÖVS KRAFTTAG FÖR EKONOMISK FRIHET

Vellingeposten nr1

Januari brukar kallas årets fattigaste månad. Just nu, när vi befinner oss i en utmanande ekonomisk tid, upplever vi snarare decenniets fattigaste månad. Med höga priser på el, bränsle och mat, i kombination med stigande räntor och hyror, är det svårt för vanligt folk att få ihop vardagsekonomin.

Kvinnor i Vellinge kommun är bland de högst avlönade i Sverige, men samtidigt tjänar män i Vellinge i genomsnitt 40% mer än sin partner. Inkomstskillnaden i kombination med att billiga bostadsalternativ saknas i kommunen leder till inlåsningseffekter där kvinnor stannar i äktenskap för att behålla en standard för sina barn, och för att barnen ska kunna gå kvar i skola och ha sina vänner nära. Att vid en separation på egen hand köpa ett nytt boende är få förunnat. Därför yrkar vi i Centerpartiet Vellinge fler och billigare bostadsalternativ.

Sedan är det svårt att laga stora hål i samhällsekonomin med snabba lösningar. Det krävs ett långsiktigt arbete för starka privatekonomier. Därför har Centerkvinnorna länge arbetat för att stärka kvinnors ekonomiska frihet. Det blir särskilt tydligt i svåra tider, då främst ensamstående mödrar och pensionärer med lägst pension, som oftast är kvinnor, drabbas hårdast.


Nyckeln till ekonomisk frihet handlar om att ha en egen inkomst, men också tillgång till riskkapital, och det krävs flera åtgärder för att stärka kvinnors privatekonomi. Kvinnodominerade branscher är fortfarande i regel lägre betalda än mansdominerade, och i några är heltidsanställningar inte heller norm. Vi ser också behov av en mer träffsäker socialpolitik, som gör att satsningar når till de som behöver det mest, till exempel ett höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar.

Nej, det finns ingen snabb lösning för att rädda hushållens ekonomier i decenniets fattigaste månad. Men det finns saker att göra för att vi ska vara bättre rustade nästa gång.

Jeanette Sällström,
ledamot kommunfullmäktige Centerpartiet Vellinge

Magdalena Nour,
ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Centerpartiet Vellinge