Centern vellinge - bostäder för vem?

Bostäder för vem?

I veckan klubbades kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning - vilken bebyggelse vill vi se, vad behövs och var ska den ligga?

Att där påstå att bostäder för personkrets LSS och för de få nyanlända Vellinge tar emot fungerar väl, är fel. Att unga vuxna i LSS tvingas flytta härifrån är oacceptabelt. Att ”Vellingebostäder tillhandahåller bostäder för nyanlända” ger sken av att det är bra lägenheter som erbjuds. Så är inte fallet. Det är baracker av med mycket låg standard, obefintlig utemiljö och ofta helt utan inredning. Vilket givetvis hänger ihop med de styrande M och SDs policy att flyktingar som kommunen tvingas ta emot ska uppmuntras att flytta efter de 24 månader som staten finansierar. Ingen ska ha chans att rota sig och integreras här.

Det är dyrt med bostad i Vellinge. Kön till hyreslägenheter är lång. Enligt likabehandlingsprincipen ska utsatta invånare som våldsutsatta kvinnor eller nyanlända utan ekonomiskt kapital erbjudas förtur till varaktig bostad. M lyfter fram Barnkonventionen när det passar dem, men inte har de bemödat sig om att sätta sig in i vad lagstiftningen faktiskt innebär. Vi i Centern har vid flera tillfällen lagt förslag om utbildning i Barnkonventionen för alla förtroendevalda, men utan gehör från andra partier.

Länsstyrelsens kritik om att planen brister i horisontella kriterier och jämställdhetsaspekter avfärdas som ogrundad. Men det är en tung kritik som tyder på att kompetens saknas i kommunen. Vid separationer tvingas ofta en eller båda föräldrar att flytta härifrån. Det är en fråga om jämställdhet och Barnkonventionen, då det ofta är kvinnan som tvingas flytta ut för att tricksa med att hyra bostad. Det mörkare scenariot, som planen helt missar, är när en våldsutsatt kvinna av ekonomiska skäl stannar kvar i ett förhållande, för att inte tvingas rycka upp barnen från skola, fritidsaktiviteter och vänner.

Enligt Länsförsäkringars jämställdhetsindex är ”Sorsele i Västerbotten…Sveriges bästa kommun för kvinnor att bo i. Allra sist, på plats 290, placerar sig Vellinge i Skåne.” Är det verkligen så? Vellinge kommun är en av de kommuner i Sverige där kvinnor har högst utbildning och inkomst. Men även om kvinnor i Vellinge med svenska mått mätt är högavlönade, så skiljer det i snitt 36% mellan mäns och kvinnors inkomster, vilket ger ett ekonomiskt övertag för mannen i många relationer.

Vi vet att Vellinge är en fantastisk kommun att bo i för kvinnor, barn och män. Men det finns en del att lära om jämställdhet, likabehandling och Barnkonventionen. Det kommer vi i Centerpartiet Vellinge att fortsätta arbete för.Jeanette Sällström, ordförande Centerpartiet Vellinge


Magdalena Nour, gruppledare Centerpartiet Vellinge