Centerpartiet bidrar till bättre demen

CENTERPARTIET BIDRAR TILL BÄTTRE DEMENSVÅRD I VELLINGE

För ett år sedan tröttnade vi i Centerpartiet på att kommunen inte gjorde allt som går att göra för dem som drabbats av demens. Därför yrkade vi detta i en motion:

  • Att Vellinge kommun inför Demens ABC som obligatorisk utbildning för alla som arbetar inom vård och omsorg för äldre.
  • Att det i upphandling av vård och omsorg för äldre läggs in krav på ett relevant nyckeltal för genomgången utbildning Demens ABC och att status på andel medarbetare som genomgått utbildningen regelbundet redovisas.
  • Att Vellinge kommun ansluter sig till Svedem för att kvalitetssäkra demensvården.

Nu har ett utbildningsprogram för personal inletts och vi ser glädjande nog att kvaliteten successivt börjar höjas. Det är väldigt bra. Nu vill vi understryka hur viktigt det är att kunskapen höjs på ALLA boenden och för ALL personal, både ordinarie och vikarier. Och inte minst hur avgörande det är att detta regelbundet och tydligt går att följa upp.

Att Vellinge kommun anslutit sig till det nationella kvalitetsregistret Svedem är också bra. På sikt får vi möjlighet att jämföra oss med liknande kommuner, och kommer både att kunna bidra med och få tillgång till evidensbaserad demensvård.

Att erbjuda Sveriges bästa demensvård måste vara Vellinge kommuns mål, inte minst nu när våra boenden snart ska upphandlas på nytt.

Vi är väldigt glada och stolta över att vår Centerpolitik bidragit till dessa förbättringar inom demensvården.

Ottie Andersson & Henrietta Hultén