Centerpartiet är det enda parti som kräver mer resurser till skolan!

Skola för alla på lika villkor

En av Centerpartiet Vellinge viktigaste frågor är en likvärdig skola där alla elever ska ha möjlighet att lyckas, och där lärare och skolpersonal ska trivas, utvecklas och vara friska. Fyra av fem nämnder har i årsredovisningen för 2022 en måluppfyllelse på 86 – 89%. Men en femte, Utbildningsnämnden, når endast 57% - det är inte acceptabelt.

På kommunfullmäktige för någon vecka sedan lovprisades som vanligt föregående år. Vellinge kommun har en stabil och robust ekonomi, höga skatteintäkter och låga utgifter, vilket tjänar oss invånare väl speciellt när det nu är tuffare ekonomiska tider. Men en fråga blir ännu större – varför lägger Vellinge kommun inte mer resurser på en skola för alla på lika villkor?

Resultaten i internrevisionen för 2022 visar att alla barn erbjudits plats i en skola, så kommunen följer lagen. Men vi menar att

  • när resultaten åter dalar hos våra elever och trenden går på fel håll
  • när upplevd arbetsro minskar hos grupper av elever
  • när bruket av alkohol, narkotika och tobak bland elever inte minskar
  • när vi endast har 64% behöriga lärare i förskola och fritidsverksamhet och inte förmår höja den siffran
  • när samtliga skolverksamheter förutom gymnasiet inte får ihop sin ekonomi och behöver prioritera bort avgörande insatser

Då behöver vi politiken tänka om och lyssna mer på professionen, vetenskapen och framförallt skjuta till mer pengar – för det behövs resurser i våra skolor. Centerpartiet Vellinge är det enda parti som i utbildningsnämnden kräver mer resurser till skolan, och det kommer vi att fortsätta med. Vi lägger nu miljarder på bra skolbyggnader, men vi måste också ge elever och lärare, alla elever och all skolpersonal, möjligheter att kunna göra sitt arbete på bästa sätt.

Sara Gröndahl, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsnämnden

Magdalena Nour, ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige