Äldre med vårdbehov behöver ett hembesökande vårdteam

Äldre med vårdbehov behöver ett hembesökande vårdteam

Varför har inte Vellinge kommun mobilt vårdteam för patienter som idag har hemsjukvård? Den frågan ställer vi oss i Centerpartiet i Vellinge. Vi vill att kommunen undersöker möjligheten att införa mobilt vårdteam i Vellinge kommun och på så sätt öka tryggheten för patienter och anhöriga.

Vårdteamets uppgift är att besöka sköra äldre personer och personer över 75 år som har funktionsnedsättning. För att få hembesök ska personen redan ha insatser i hemmet, ha svårigheter att ta sig till sjukhus eller ha hamnat i ett akut försämrat tillstånd. Vårdteamet som består av läkare och sjuksköterska utgår sjukhusens akutmottagningar.

Vi anser att införande av mobilt vårdteam skulle öka känslan av trygghet för våra patienter genom att bland annat undvika påfrestande transporter och erbjuda snabbare akut bedömning av patientens vårdbehov.

Det är redan många kommuner i Skåne som har infört denna vårdinsats. Varför inte Vellinge? Vi i Centerpartiet tror att alla kan hålla med om att patienterna skulle uppleva en ökad trygghet om de fick tillgång till mobila vårdteamet?

Ottie Andersson, Omsorgsnämnden Centerpartiet i Vellinge

Magdalena Nour, Gruppledare, Centerpartiet i Vellinge