Två tankar samtidigt - om skolan

Det gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt om skolan

Vi i Centerpartiet har i kommunfullmäktige och media lyft fram kommunens ansvar att säkra en skola för alla. Sydsvenskan skriver i en serie artiklar om oacceptabla olikheter mellan skolorna i Vellinge kommun. De flagranta skillnaderna i kvalitet och resultat är en direkt konsekvens av att skolan inte är likvärdig, i betydelsen att resurser fördelas på så sätt att alla elever har en möjlighet att lyckas. Det lyfte revisorerna fram svart på vitt i årsredovisningen, och kvalitetsundersökningarna bekräftar detta. Vellinge har inte en likvärdig skola och det är sorgligt att Margaretha Olsson (M), ordförande Utbildningsnämnden i citat i Sydsvenskan verkar tro annorlunda.

Liberalerna tar upp vikten av kunniga lärare, ordning och arbetsro samt läromedel av hög klass och i sak håller vi med dem - men L har inte äskat mer resurser i sina tidigare budgetar. För 2023 lämnade de inte in någon budget överhuvudtaget. Det är endast Centerpartiet som kräver mer resurser, att disponeras av skolledarna. L vill en massa saker men vill inte prioritera resurser. Den ekvationen går inte ihop.

Vi i Centerpartiet är stolta över allt arbete som görs av pedagoger, personal och elever, och det faktum att de flesta elevernas resultatet är enastående. Men att som utbildningsnämndens ordförande säga att “ja, vi har en likvärdig skola” är helt enkelt inte sant. Vi kan inte slå oss till ro. Våra skolledare och pedagoger jobbar stenhårt för att alla ska med, men de kan inte trolla med knäna. De förtjänar mer resurser och färre politiska pekpinnar, så att professionen kan säkra en mer likvärdig skola.

Låt oss lita på professionen och ge rektorerna möjlighet att möta och utveckla alla elever till sitt bästa jag - i vår kommun har vi möjlighet till det, men styret väljer att inte se behovet. Vi måste prioritera om, och det nu.

Sara Gröndahl, Utbildningsnämnden

Magdalena Nour, Kommunstyrelsen