Vellinge behöver bli en bättre hundkommun

Vi är många i Vellinge som är stolta hundägare och det tycker vi är väldigt roligt. Men med tanke på att vi enligt jordbruksverket har omkring 5000 hundar i Vellinge, så har vi alldeles för få, små och dåliga hundplatser. Detsamma gäller hundlatriner som är alldeles för få och dåligt utspridda i kommunen.

Vellinge kommun har en underbar natur, fina miljöer och stränder som bjuder på härliga hälsofrämjande hundpromenader. Dock behöver alla hundar å vara lösa ibland och sträcka ut och känna sig ria. Särskilt viktigt är det under den långa perioden mars till september, då det råder koppeltvång i hela kommunen, även på hundstranden i Skanör.

Koppeltvånget sammanfaller med den tid på året då både hundar och människor i högre grad vill vistas utomhus. Därför vill Centerpartiet Vellinge att kommunen undersöker möjligheten att anlägga en stor och inhängnad hundrastplats. En sådan utredning bör, förutom lokaliseringsfrågan, även redovisa de miljö- och kostnadsmässiga konsekvenserna.

Vellinge tätort har många hundlatriner som är välskötta och med bra spridning. Men på andra ställen finns inga alls eller väldigt få.

Vi har blivit uppmärskammade på att så är fallet i t.ex. Höllviken. Vi vill att Vellinge kommun utreder hur de kan betjäna hela kommunens invånare med efterlängtade, välskötta hundlatriner.

Vellinge hammnade på plats 283, av Sveriges 290 kommuner, i Agrias undersökning av Sveriges bästa kommun 2022. Med våra förutsättningar borde vi kunna bättre. Vi i Centerpartiet vill i alla fall ge våra hundägare och hundar de bästa förutsättningarna för att må bra på alla sätt.

Jeanette Sällström & Ottie Andersson