Sätt igång med idrottshallen på Skanörs skola!

Ja, sätt igång med idrottshallen på Skanörs Skola!

Om L, KD, MP och S inte plötsligt och oväntat stoppat bygget hade det inte blivit några märkliga juridiska turer i frågan. Det fanns ett förslag till beslut i kommunfullmäktige, en projektplan som utarbetats enligt gällande juridisk process som förvaltningen lagt två års arbete på att ta fram. Direkt efter beslutet var det tydligt att minst två av partierna inte förstod att deras nej innebär ett absolut stopp på planerna – det går inte att ”ångra sig efter några ändringar.” Nu står elever och lärare fortsatt utan rimliga möjligheter att genomföra idrottslektioner enligt läroplanen, och elever får ha annan undervisning i den befintliga idrottshallen då det saknas klassrum. Processen för att bygga om en skola är komplex med synpunkter från personal, arkitekter, fastighetsekonomi, byggregler, miljö- och klimathänsyn, remissrundor och samråd med grannar, myndigheter och andra parter. Vi som följt arbetet de senaste åren vet att projektet har en rimlig och ändamålsenlig utformning, att utbyggnaden varit ute på samråd, att de 53 närmast boende i området fått brev hem om utbyggnaden och getts möjlighet att både ställa frågor och att komma med synpunkter. Vid samrådet för något år sedan inkom fyra (4) synpunkter, där en var av naturen att barn låter för mycket och skolan inte borde ligga där den ligger. Där den legat sedan 70-talet, då även husen runt om byggdes.

Föräldrar har i flera år gjort namninsamlingar för att skola och idrottshall ska byggas ut, även fler klassrum och nya utomhusytor för de yngsta eleverna ingår i de nu stoppade planerna. Men när enstaka grannar som inte följt processen i sista minuten protesterar, då väljer stora delar av oppositionen att stoppa allt. Utifrån ert beslut stoppas en efterlängtad utbyggnad – ansvaret ligger helt hos L, KD, S och MP. Det skulle vara klädsamt om ni tar ansvaret och ser er egen roll i hur allt nu är, precis lika pressat som tidigare.

Magdalena Nour, gruppledare Centerpartiet Vellinge

Jeanette Sällström, ordförande Centerpartiet Vellinge