Var rädd om skattebetalarnas pengar!

I senaste VellingePosten far L och KD ut med en rad anklagelser och felaktigheter. Centerpartiet Vellinge visar i budgetprioriteringar och bifall till olika förslag klart och tydligt våra ambitioner för en skola för alla, en värdig vård och omsorg, en hållbar utveckling för företagande och en varsam exploatering med hänsyn till vår unika natur. Vi biföll KDs yrkande för en olycksfallsförsäkring för alla barn 24/7 och vi biföll SDs yrkande om hjärtstartare på alla äldreboenden. Vi är konsekventa och tar ansvar för våra beslut. C är stolta över stora delar av kommunens arbete som nyligen gav Vellinge kommun en 10:e plats i Svenskt Näringslivs ranking om bästa kommun för företagare, och en 7:e plats i Aktuell Hållbarhets ranking för hur olika aspekter av hållbarhet är integrerat i verksamheten. Varken L eller KD har visat intresse i dragningar om de här framgångarna.

L vill utreda en skattesänkning på 3,50 kr. Vellinge kommun har sedan länge en av landets lägsta skattesatser: 18,50 kr. Ls förslag skulle ta bort 500 mio från budgeten på 2,2 mio – knappt 23%. Det är helt oseriöst i en tid då inflationen snarare kräver mer pengar till alla verksamheter. L och KD säger nej till indexerad höjning av taxor och avgifter. De vet kanske att taxor enligt lag varken får gå med vinst eller förlust? Taxorna följer verksamheten och ev överskott får inte läggas på hög eller användas på annat håll. De ansvarslösa utspelen ligger tyvärr i linje med Ls och KDs vana att ”inte delta i beslut”, varken rösta ja eller nej i svåra beslut. 

I veckan kom beslut om att överklaganden på beslutsprocesserna för Gläntan och Strandbaden har avslagits i domstol. Inga fel har begåtts, vilket både KD och L fortsatt påstår. Det är hög tid att fokusera på konstruktiv dialog, pålästa beslut och att sätta sig in i lagar och regler. Att en inte håller med om ett beslut är inte anledning till att ta upp domstolars resurser, sprida lögner och smutskasta de som tycker annorlunda. Att gång på gång initiera långa utredningar, oklara överklaganden och i sista sekund stoppa väl behövda idrottshallar och lägenheter är slöseri med skattepengar. Vi i Centerpartiet ser fram emot en konstruktiv debatt där alla partier tar ansvar för sin politik och sina beslut och där vi slipper fake news, obstruktion och smutskastning. 


Jeanette Sällström, ordförande 

Magdalena Nour, gruppledare