Vellinges medarbetare ska inte vara angivare

Vellinges medarbetare ska inte vara angivare

Tyvärr blev det på kommunstyrelsen som väntat avslag från M, SD och KD på vårt initiativärende om att kommunen skulle begära undantag från anmälningsplikten, också kallad angiverilagen. MP, S och L röstade ja, de stod tillsammans med oss i Centerpartiet upp emot ett samhälle vi inte vill ha, som samtliga berörda fackförbund inom skola, vård och omsorg bestämt säger nej till.

En anmälningsplikt är inte förenlig med gällande lagstiftning, mänskliga rättigheter eller vår värdegrund.

  • Att införa en anmälningsplikt är att bryta mot grundläggande demokratiska principer och skulle strida mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och speciallagstiftning inom en rad områden.
  • Anmälningsplikten handlar om att medarbetare inom vård och omsorg, på skolor, förskolor och fritidsgårdar, på bibliotek och inom socialtjänsten blir skyldiga att anmäla elever och barn, ungdomar och vuxna som är i behov av stöd och hjälp. Det skulle innebära att anställda inom kommun och annan offentlig verksamhet blir skyldiga att agera i strid med deras yrkesmässiga värdegrund. Det riskerar också göra det svårare att rekrytera till välfärdsyrkena.
  • Införandet av en anmälningsplikt kommer skapa ett samhälle där barn går miste om utbildning då föräldrarna inte vågar sända dem till förskolan, skolan eller fritids, där äldre, sjuka och gravida blir utan behandling, där utsatta personer inte vågar vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och där barn och unga inte vågar gå till biblioteken av rädsla för att bli angivna. Risken är mycket stor att utsattheten, utanförskapet och skuggsamhället i Sverige, som regeringen och Sverigedemokraterna säger sig vilja bekämpa, växer.

SKR, fackförbund, andra kommuner och regioner ser hur fel denna lag är. Centerpartiet Vellinge står upp för att Vellinge Kommuns medarbetare inte ska behöva tillämpa någon anmälningsplikt och uppmanar regeringen och SD att inte införa den anmälningsplikt som nu utreds!

Magdalena Nour, gruppledare och kommunstyrelsen

Anders Johansson, lärare och kommunfullmäktige

Jeanette Sällström, ordförande och kommunfullmäktige

Sara Gröndahl, utbildningsnämnden och kommunfullmäktige

Ottie Andersson, omsorgsnämnden och kommunfullmäktige