Kommunens integrationsplan har lite av varken integration eller inkludering

Kommunens handlingsplan beskriver ett genomtänkt och ambitiöst utbildnings- och arbetsmarknadsprogram som förutom svenska språket också hanterar demokratifrågor, lagar, regler, normer, värderingar, jämlikhet, jämställdhet, sexualkunskap, information om lokalsamhället. Men, planen har lite med varken integration eller inkludering att göra. Bostadsdelen är direkt missvisande, kontraproduktiv och inte ens de angivna målen har nåtts.

Det är glädjande att se en bred och djup kunskap och kompetens ör integration i Vellinge kommuns skolor, elevhälsa och lärcenter vilket ger ett mycket bra resultat. Detta gör att det gått riktigt bra för de flesta barn och vuxna som kommit till Vellinge kommun. Problemet är istället att individerna skeppas till en ny kommun efter 24 månader då den statliga ersättningen tar slut, enligt den sociala export som en majoritet av kommunfullmäktige står bakom. Det medför ännu ett uppbrott, byte av skola, bostad, vänner, kontakter och möjligheter. Rötterna som precis börjat rota sig och ge stadga dras upp, igen. Detta missgynnar integration och inkludering, och möjligheter att etablera sig i Sverige.

Vellinge lärcenter och annan personal på kommunen har ett givande samarbete med andra delar av arbete och etablering, med vårt lokala näringsliv med lokala företagare och även med offentliga arbetsgivare. Det är effektivt och ger resultat i form av anställningar.

Det övergripande problemet med planen är ansatsen, där ett "vi" och "dom" tydligt ställs mot varandra och enklaste, kortaste och billigaste vägen misstas för den optimala. Det är tråkigt och det missgynnar både kommunen, Sverige och de enskilda individerna.