EXTRA KRETSSTÄMMA

Den 1a juni hölls extra kretsstämma med Centerpartiet i Skövde.

På stämman valdes efterträdare till kommunalråd Leif Walterum. Till nytt kommunalråd valdes Ulrika Johansson, Skövde.