INFORMATION OM FÖRNOMINERING

Den 20e november genomfördes förnomineringsstämma i Häggums bygdegård. Medlemmar vid stämman nominerade här kandidater inför valet 2018.

Vid förnomineringsstämman valdes nomineringskommitté som till nomineringsstämman i februari 2018 skall presentera förslag på kandidater. Nomineringskommittén inför valet 2018 består av:

Ulrika Carlsson (sammankallande)
Birgitta Johansson
Gösta Kvick
Bengt Ohlsson

Tidsplan
- 20e november, förnomineringsstämma
- 3e december, förnominering stänger
- 5e februari, nomineringsstämma

Fram till den tredje december är det möjligt för medlemmar att förnominera ytterligare kandidater genom att kontakta nomineringskommittén direkt.

Kontakt med nomineringskommittén
För att förnominera eller komma i kontakt med nomineringskommittén
Ulrika Carlsson, 0705-57 87 66, ulrika.carlsson@riksdagen.se