Information från krets- och nomineringsstämma

Måndagen den 5e februari hölls kombinerad krets- och nomineringsstämma i Varola hembygdsgård.

Efter traditionsenliga stämmoförhandlingar, där ett fyrtiotal medlemmar närvarande, antogs lista inför valet den 9e september 2018.

I toppen återfinns Ulrica Johansson, nyvalt kommunalråd och sedan följer kandidater från olika delar av Skövde. Personer i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter, men alla med målet att Skövde ska bli grönare, tryggare mer företagsamt och en plats där alla människor får växa tillsammans.

Listan består av strax under 40 namn och det är en bra blandning av nytt och gammalt, yngre och äldre, alla delar av Skövde. Erfarenheten som dessa kandidater har tillsammans är bra för

Centerpartiet och bra för Hela Skövde. Listan i sin helhet:

 

1. Ulrica Johansson kommunalråd Skövde 1972
2. Ulrika Carlsson riksdagsledamot Vreten 1965
3. Klas Hedenberg universitetsadjunkt Skövde 1968
4. Gunvor Kvick undersköterska Varola 1953
5. Orvar Eriksson ingenjör Väring 1950
6. Börje Johansson fd officer Skövde 1954
7. Andreas Gustafsson IT-företagare Skövde 1983
8. Shorik Adam projektledare Skövde 1977
9. Andreas Svensson ingenjör Skövde 1990
10. Åsa Axelsson projektledare Skövde 1971
11. Fredrik Andersson egenföretagare Värsås 1969
12. Emilia Uvesten Gustafsson samtalsterapeut Skövde 1973
13. Therese Qwarfordt elevcoach Häggum 1978
14. Rune Kjernald fd primärvårdschef Skövde 1940
15. Birgitta Johansson gymnasielärare Skövde 1945
16. Tommy Westerberg ingenjör Skultorp 1952
17. Kimberly Freiman redovisningsekonom Igelstorp 1983
18. Anders Nordström rektor Tidan 1966
19. Jonny Niklasson lantbrukare Lerdala 1964
20. Göran Thorstensson lantbrukare Tidan 1948
21. Christina Nilsson administratör Väring 1956
22. Malte Svensson enhetschef Skövde 1960
23. Lena Andersson undersköterska Tidan 1953
24. Gösta Kvick lantbrukare Varola 1952
25. Stefan Svensson gymnasielärare Skövde 1959
26. Lollo Persson verksamhetsledare Böja 1965
27. Kent Wäring fd butikschef Tidan 1953
28. Karin Thorstensson hudterapeut Skövde 1968
29. Patrik Fredriksson ingenjör Lerdala 1970
30. Brith Mari Johansson handläggare Skövde 1954
31. Anders Assarsson yrkeslärare Väring 1966
32. Göran Johansson lantbrukare Värsås 1955
33. Lars Ahlstrand lantbrukare Horn 1950
34. Mats Eliasson administratör Skövde 1959
35. Leif Karlsson ekonom Skövde 1949
36. Bengt Olsson lantbrukare Sventorp 1948
37. Titti Walterum regionutvecklare Forsby 1975

Till kretsstyrelse 2018 valdes Börje Johansson (orförande), Ulrica Johansson (vice ordförande), Therese Qwarfordt (sekreterare), Birgitta Johansson (kassör), Gunvor Kvick, Andreas Gustafsson, Johnny Niklasson, Patrik Fredriksson och Klas Hedenberg (nyval).