Bygg Skövde kommun ekonomiskt starkare

Det är genom ett levande näringsliv vi lägger grunden till ett välmående samhälle som ger förutsättningar för satsningar i de offentliga verksamheterna, skola, vård och omsorg. Kommunen ska möjliggöra för näringslivet att utvecklas och ska inte konkurrera med marknaden.

Skövde kommun ska vara proaktiv och Centerpartiet vill fördjupa samverkan mellan näringsliv, högskola, skola och kommun för att möta framtida kompetensförsörjning för både företag och offentlig verksamhet i Skövde och Skaraborg.

För att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt vill Centerpartiet fortsätta arbetet med att prova nya och innovativa sätt för att få fler i studier eller arbete. Vi vill också ta vara på tidigare kunskap genom validering.

Vi vill satsa mer resurser till den kommunala vuxenutbildningen för fler platser och högre kvalité med fokus på bristyrken inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Kommunen ska ligga i framkant när det gäller planerad verksamhetsmark för att snabbt kunna erbjuda attraktiv mark och möta företagens utvecklingsplaner och nya etableringar.

En stabil kommunal ekonomi möjliggör för bra kvalité och utvecklingsförmåga i kommunens verksamhet vilket gynnar kommuninvånarna. Centerpartiet ska ta fortsatt ansvar för god ekonomisk hållbarhet.

Skövde kommun är en del av Skaraborg och det är tillsammans vi blir starka. Samarbete med övriga kommuner är viktig för att Skövde och Skaraborg ska ligga i framkant och vara attraktiv för kommande etableringar och inflyttning.

Utbyggnad av Västra stambanan, kommunikationer och infrastruktur är avgörande för Skövde och Skaraborgs fortsatta utveckling. Vi ska tillsammans med övriga kommuner utmed stambanan arbeta för en utbyggnad så snart som möjligt.

Vi kommer arbeta för:

  • Att Västra stambanan byggs ut
  • Att fortsätta nya innovativa sätt för att få fler i arbete
  • Att öka samarbetet med näringsliv, högskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola
  • Att få fler kvinnliga entreprenörer i Skövde kommun
  • Att stärka arbetet med validering av tidigare kunskap

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.